Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Gradbeništvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir gradbeništva (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so, da diplomanti dobijo trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem področju gradbeništva, da so motivirani za nadaljnji študij na podiplomski stopnji, da razumejo ustvarjalen odnos, ki je potreben pri kreiranju grajenega okolja v naravnem ali obstoječem urbanem okolju, da so dovolj razgledani na širšem področju gradbeništva in da so sposobni interdisciplinarnega povezovanja različnih področij.

Splošne kompetence diplomantov so: sposobnosti za definiranje, razumevanje in ustvarjalno reševanje strokovnih izzivov. Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja; razvijanje profesionalne odgovornosti in etike; sposobnost strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika.; zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije; usposobljenost za uporabo pridobljenih znanja pri samostojnem reševanju tehničnih problemov v gradbeništvu; zmožnost iskanja virov, kritične presoje informacij, samostojnega nadgrajevanja pridobljenih znanj in poglabljanja znanja na posameznih specializiranih področjih gradbeništva; usposobljenost za interdisciplinarno povezovanje; upoštevanje varnostnih, funkcionalnih, gospodarskih in ekoloških načel pri svojem delu.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri, v 6. semestru se študij deli na module: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gradbeništvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 80 168 60 Brez omejitve
2021/22 2 26 19 26 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 43
2020/21 1 80 65 70 Brez omejitve
2020/21 2 16 17 16 Omejitev, minimum je 43
2019/20 1 80 48 55 Brez omejitve
2019/20 2 33 28 29 Brez omejitve
2018/19 1 60 32 35 Brez omejitve
2018/19 2 29 23 24 Brez omejitve
2017/18 1 60 36 39 Brez omejitve
2017/18 2 27 12 17 Brez omejitve
2016/17 1 60 24 27 Brez omejitve
2016/17 2 33 19 18 Brez omejitve
2015/16 1 100 33 36 Brez omejitve
2015/16 2 65 16 18 Brez omejitve
2014/15 1 120 36 39 Brez omejitve
2014/15 2 85 16 21 Brez omejitve
2013/14 1 120 35 35 Brez omejitve
2013/14 2 87 29 38 Brez omejitve
2013/14 3 23 / /
2012/13 1 160 62 62 Brez omejitve
2012/13 2 103 32 28 Brez omejitve
2012/13 3 30 / /
2011/12 1 160 69 83 Brez omejitve
2011/12 2 85 19 22 Brez omejitve
2011/12 3 55 / /
2010/11 1 160 131 148 Brez omejitve
2010/11 2 16 33 16 Omejitev, minimum je 60
2009/10 1 160 180 160 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 95,2
2009/10 2 3 20 3 Omejitev, minimum je 83
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane