Vpis na srednje šole '06

Znane so spodnje meje po 1. krogu izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2006/2007, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Ker je bilo na nekaterih šolah na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, se je izbor opravil s pomočjo ponderiranja točk, ki so objavljene poleg "navadnih" točk. Kakšni so bili še dodatni kriteriji za pridobitev dodatnih točk pri posamezni šoli, in kako se izračunava ponderirane točke, pa si lahko preberete v sklepu, ki ga je izdal minister za šolstvo in šport.

Dodane nove vsebine

Zaradi raznolikosti prispevkov, ki nam jih tako vestno pošiljate, si lahko od danes naprej v levem meniju ogledate kar tri nove oddelke. Gre za različne strokovne predmete, športno obarvano vsebino in datoteke, ki sodijo bolj v tehnične vode.

Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem našim obiskovalcem, ki tako pridno donirate svoje datoteke. Število le-teh bo vsak čas preseglo 7000, število donatorjev pa trenutno šteje 1038-tega junaka!

Celotna ekipa pa upa, da se bodo letošnji zapleti na maturi, ne glede na politično obarvano ozadje, razpletli dijakom v prid!

Živopisan pozdrav, incognito

Sedaj gre zares - Matura se je že začela

Včeraj so se dijaki po Sloveniji spoprijeli z literarnim esejem v maternem jeziku. Letošnji spormladanski rok mature opravlja 11.066 dijakov na 87 srednjih šolah. Prvi del izpita iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine na dvojezičnih območjih) letos vsebuje pisanje eseja na podlagi Tavčarjeve Visoške kronike in romana Zločin in Kazen F. M. Dostojevskega.

Živahni diskusiji o maturitetnem eseju se lahko pridružite na forumu.

Drugi del maturitetnega preizkusa iz materinščine bodo dijaki pisali 29. maja. Preverjanje znanja tujih jezikov bo potekalo med 27. in 31. majem ter 9. in 13. junijem. 1. junija je na vrsti matematika, med 2. in 12. pa izbirni predmeti. V tem času bodo potekala tudi ustna preverjanja. Tabeliran maturitetni koledarček za pomladni in jesenski rok, Vas čaka tule.

Rezultati mature naj bi bili znani do 17. julija. Takrat se za vse maturante začnejo "tiste ta dolge počitnice"! =)

Število mest za vpis v srednje šole

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo prve podatke za omejitev vpisa na srednje šole za šolsko leto 2006/2007.

Število vpisnih mesto so omejili na 46 javnih ter treh zasebnih šolah. Prvo mesto zanimanja slovenskih osnovnošolcev še vedno ohranjajo gimazije. Seznam šol z omejenim vpisom za prihodnje šolsko leto se nahaja tule.

Za pogumne še nekaj številk. Izbirnega postopka se bo letos udeležilo 34,5 odstotka osnovnošolcev. V gimnazijske programe se je letos prijavilo 9.616 osnovnošolcev, v programe srednjega strokovnega izobraževanja oz. tehniškega izobraževanja 7.877, na programe nižjega izobraževanja pa 458.

Dijaski.net želi Vsem osnovnošolcem vso srečo pri vpisu!

Podatki o številu prijav na fakultete

V sredo, 29. marca je Visokošolska prijavno-informacijska služba objavila podatke o številu prijav za vpis v posamezne programe visokošolskega izobraževanja v študijskem letu 2006/2007. V teh podatkih so upoštevane samo prve želje. Najdete jih tukaj.

Nekateri ste tako na fakulteto že zagotovo sprejeti, opraviti morate le še maturo, drugi pa se boste na maturi še pošteno potili. Vendar vemo, da ste se za svoj cilj pripravljeni potruditi.

Vso srečo na maturi!

Zadnji dan za prijavo na maturo...

Danes se izteka rok za prijavo na spomladanski rok za splošno in poklicno maturo, ki se bosta začeli 8. oz. 27. maja.

Splošna matura se bo začela s pisnim izpitom iz maternega jezika, torej slovenščine oz. italijanščine ali madžarščine, kandidati za poklicno maturo pa bodo najprej pisno preverjali znanje angleškega jezika. Obe maturi imata po zakonu splošni in izbirni del, ki se vsebinsko razlikujeta.

Po podatkih Državnega izpitnega centra je lani splošno maturo v spomladanskem in jesenskem roku skupaj opravilo 86,5 odstotka kandidatov, poklicno maturo pa 92,2 odstotka.

Vso srečo vsem letošnjim maturantom!

Še tretji predmet na eksternih preverjanjih?

Minister za šolstvo Milan Zver je kot tretji predmet na nacionalnem preverjanju znanja za osmo- in devetošolce določil biologijo.

Biologija se bo tako kot obvezen predmet pridružila slovenščini in matematiki. Letos bo na nacionalnem preverjanju sodelovalo 21.000 otrok. Na ministrstvu pravijo, da je bila biologija med drugim izbrana zato, ker želijo preverjati znanje osnovnošolcev v naravoslovju.

Kako pa se bo to izkazalo v praksi bomo pa še videli ...

Predmaturitetni preizkusi znanja

Začel se je čas predmaturitetnih preizkusov. Po vsej Sloveniji je potekalo preverjanje znanje za splošno in poklicno maturo. Kandidati se nanjo lahko prijavijo najkasneje do 28. marca. Dijaki gimnazij in šol z gimnazijskim programom so preverjali matematično znanje, kandidati, ki se šolajo po programu poklicne mature, pa so opravljali predpreizkus iz materinščine - slovenščine, italijanščine ali madžarščine.

Spomladanski rok splošne mature se bo začel 8. maja s pisanjem šolskega eseja pri slovenščini, itajanščini ali madžarščini, spomladanski rok poklicne mature pa 27. maja s pisanjem izpita iz angleščine.

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane