Poklicni tečaji

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 23.01.2013
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Poklicni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi srednješolsko strokovno izobrazbo 5. stopnje. Poteka kot redno izobraževanje in kot izobraževanje odraslih ter se zaključi s poklicno maturo.

Prvo redno opravljanje poklicnega tečaja je brezplačno. V šolskem letu rednega izobraževanja vsak udeleženec pridobi status rednega dijaka.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport šest mesecev pred pričetkom šolskega leta (druga polovica januarja) izda Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, v katerem so objavljeni izobraževalni programi v okviru poklicnega tečaja in šole, ki jih izvajajo. Obenem pa še število prostih mest za posamezen program in ostale informacije o informativnih dnevih, vpisu, idr.

Pogoji za vpis v poklicni tečaj:

  • Zaključen četrti letnik gimnazije ali
  • zaključen zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (SSI) ali
  • zaključen zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Prijava v poklicne tečaje poteka do začetka septembra. Vsak kandidat lahko pošlje samo eno prijavnico z ustreznimi dokazili (fotokopijami spričeval zadnjih dveh letnikov) na srednjo šolo, ki izvaja izbrani izobraževalni program.

V septembru se nato obdela prijave in objavi število prijavljenih, v primeru prevelikega vpisa se vpis omeji. Prijavljene se izbere na podlagi doseženih točk, ki se izračunajo na podlagi meril za izbiro - seštevek ocen iz materinščine, matematike in 1. tujega jezika ter splošnega uspeha za zadnja dva letnika (do 40 točk).

Konec septembra je na vrsti še vpis sprejetih. Poklicni tečaji pa se pričeno izvajati v začetku okrobra.

Točni datumi poteka vpisa so na voljo v rokovniku za vpis v poklicni tečaj.

Obrazci za prijavo (MŠŠ-2-1,20/08):

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane