Koledar NPZ

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 11.09.2013
  • Zadnja sprememba: 30.09.2019

Šolsko leto 2019/2020

Po 2. obdobju

29.11.2019 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
05.05.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
07.05.2020 Matematika
11.05.2020 Tuji jezik
08.06.2020 Seznanitev učencev z dosežki NPZ na šoli
09.06.2020 - 10.06.2020 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
16.06.2020 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
24.06.2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

Po 3. obdobju

02.09.2019 Objava ministrovega sklepa o izboru največ štirih tretjih predmetov, iz katerih bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ, in določitev šol, v katerih se bo preverjalo znanje z NPZ iz določenega 3. predmeta
29.11.2019 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ - redni rok (razen Ljudske univerze)
12.02.2020 Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ - redni rok (Ljudske univerze)
05.05.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
07.05.2020 Matematika
11.05.2020 Tretji predmet
01.06.2020 Seznanitev učencev z dosežki rednega roka na šoli
01.06.2020 - 03.06.2020 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
15.06.2020 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Na voljo so tudi koledarji NPZ za pretekla šolska leta.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane