Koledar NPZ

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 11.09.2013
  • Zadnja sprememba: 23.12.2018

Šolsko leto 2018/2019

Po 2. obdobju

30.11.2018 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
07.05.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
09.05.2019 Matematika
13.05.2019 Tuji jezik
06.06.2019 Seznanitev učencev z dosežki NPZ na šoli
06.06.2019 - 10.06.2019 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
17.06.2019 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
24.06.2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

Po 3. obdobju

03.09.2018 Objava ministrovega sklepa o izboru največ štirih tretjih predmetov, iz katerih bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ, in določitev šol, v katerih se bo preverjalo znanje z NPZ iz določenega 3. predmeta
30.11.2018 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ - redni rok (razen Ljudske univerze)
13.02.2019 Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ - redni rok (Ljudske univerze)
07.05.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
09.05.2019 Matematika
13.05.2019 Tretji predmet
03.06.2019 Seznanitev učencev z dosežki rednega roka na šoli
03.06.2019 - 05.06.2019 Vpogled v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
14.06.2019 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Na voljo so tudi koledarji NPZ za pretekla šolska leta.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane