Računanje točk ob omejitvi vpisa v višje šole

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 13.03.2010
  • Zadnja sprememba: 03.01.2019

Pri izračunu točk ob omejitvi vpisa v višješolski študijski program je najmanjše možno število 8 točk, največje pa 20 točk. Celotno število točk je sestavljeno iz dveh delov:

  • 50 % točk (do 10 točk) - splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu
  • 50 % točk (do 10 točk) - uspeh v predzadnjem in zadnjem letniku ali ocena pri preizkusu znanja iz sloveščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanem območju) in matematike ali tujega jezika

Pri računanju točk se uporabljajo različni načini glede na vrsto in zaključek srednješolskega izobraževanja.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se za vpis v posamezne izobraževalne programe pri izbiri upošteva še:

  • ocene pri posameznem predmetu v zadnjih dveh letnikih srednje šole
  • ocene pri posameznih predmetih pri preizkusu znanja

Prednost pri vpisu imajo kandidati z večjim številom točk iz seštevka ocen pri teh predmetih oziroma preizkusih.

Načini računanja točk

1. Opravljena splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit

Uspeh pri splošni ali poklicni maturi je potrebno pretvoriti v ustrezne točke glede na ocenjevalno lestvico:

Točke na splošni maturi 10-12 13-17 18-22 23-34
Točke po ocenjevalni lestvici 2 3 4 5
Točke na poklicni maturi 8-9 10-13 14-17 18-23
Točke po ocenjevalni lestvici 2 3 4 5
Izračun: (a x 2) + b + c = število točk
(a x 2) - točke po ocenjevalni lestvici/ocena zaključnega izpita (pomnoženo z 2)
b - uspeh v predzadnjem letniku
c - uspeh v zadnjem letniku

2. Opravljen štiriletni program, končan z diplomo

Izračun: (b × 2) + (c × 2) = število točk
(b × 2) - uspeh v predzadnjem letniku (pomnožen z 2)
(c × 2) - uspeh v zadnjem letniku (pomnožen z 2)

3. Opravljen maturitetni tečaj po 3. letniku ali prej

Izračun: a × 4 = število točk
(a × 4) - točke po ocenjevalni lestvici za maturo pri 1. načinu (pomnožene s 4)

4.Opravljen mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit

Izračun: (a × 2) + d + e = število točk
(a × 2) - uspeh v predzadnjem letniku (pomnožen z 2)
d - ocena pri preizkusu znanja iz sloveščine (oziroma italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanem območju)
e - ocena pri preizkusu znanja iz matematike ali tujega jezika

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane