5. predmet ob poklicni maturi

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 23.01.2013
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Vsak, ki bo ali ki je že opravil poklicno maturo ima možnost opravljati še maturo iz 5. predmeta. Izvaja se na tistih srednjih šolah, ki izvajajo splošno maturo.

Z opravljenim izpitom iz 5. predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe.

Kot 5. predmet si vsak lahko izbere lahko katerikoli predmet s splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program.

Pomembno je tudi, da si vsak izbere tisti predmet, ki je določen kot pogoj za vpis s poklicno maturo v študijski program, v katerega se želi vpisati. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe.

Opravljanje mature iz 5. predmeta je možno:

  • Vzporedno z opravljanjem poklicne mature
  • Po končani poklicni maturi

Brezplačno je za tiste, ki imajo status dijaka, torej v istem šolskem letu redno obiskujejo ali 4. letnik srednje šole ali maturitetni tečaj.

Za opravljanje mature iz 5. predmeta se kandidat prijavi v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi, na šolo, ki izvaja splošno maturo in na kateri bo opravljal izpit. Rok za prijavo je enak kot tisti za prijavo k poklicni maturi.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita - o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih - dobijo kandidati na izbrani šoli.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane