Srednješolsko izobraževanje

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 17.11.2011
 • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Srednješolske izobraževalne programe lahko razdelimo v dva sklopa, znotraj njiju pa še v več podsklopov glede na vrsto in trajanje izobraževanja ter pogoje vpisa:

1. Splošno izobraževanje

1.1 Splošni, strokovni in ostali gimnazijski programi

1.2 Maturitetni tečaj (MT)

 • nadeljevaljno izobraževanje, v katerega se lahko vpiše vsak, ki je končal program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI), srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 3. letnik gimnazije s prekinitvijo izobrazbe za 1 leto ali več, 4. letnik Waldorfske gimnazije ali osnovno šolo ter je opravlil preizkus znanja za 3. letnik gimnazije
 • traja 1 leto (60 kreditnih točk)
 • zaključi se s splošno maturo
 • Več o vpisu

2. Poklicno in srednje-strokovno ter tehniško izobraževanje

2.1 Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

 • vpiše se lahko vsak, ki je končal osnovno šolo
 • programi trajajo 2 leti (120 kreditnih točk)
 • zaključijo se z zaključnim izpitom, ki obsega izdelek ali storitev in zagovor
 • Več o vpisu

2.2 Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

 • vpiše se lahko vsak, ki je končal osnovno šolo
 • programi trajajo 3 leta (180 kreditnih točk)
 • zaključijo se z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter storitev in zagovor
 • Več o vpisu

2.3 Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

 • vpiše se lahko vsak, ki je končal osnovno šolo
 • programi trajajo 4 leta (240 kreditnih točk)
 • zaključijo se s poklicno maturo
 • Več o vpisu

2.4 Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

 • nadeljevaljna izobraževanja, v katera se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih ali je pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, obenem pa izpolnjuje tudi druge pogoje, ki so določeni za posamezni program
 • programi trajajo 2 leti (120 kreditnih točk)
 • zaključijo se s poklicno maturo
 • Več o vpisu

2.5 Poklicni tečaji (PT)

 • nadeljevaljna izobraževanja, v katera se lahko vpiše vsak, ki je končal 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) ali 4. letnik kateregakoli gimnazijskega programa
 • trajajo 1 leto (60 kreditnih točk)
 • zaključijo se s poklicno maturo
 • Več o vpisu

S šolskim letom 2008/2009 so se začeli uvajati novi in prenovljeni srednješolski programi na vseh ravneh izobraževanja. Nekatere programe so tako nadomestili ti novi programi. Tisti programi, ki so jih namestili novi, se iztečejo najkasneje do leta 2014.

Informacije o srednješolskih programih in šolah, ki te programe izvajajo, so na voljo v Razpisu za vpis v srednje šole, ki izzide vsako leto v drugi polovici januarja.

Prilagojeni srednješolski programi

Nekateri izobraževalni programi so prilagojeni za narodno mešana območja in se izvajajo ali v slovenskem ali v tujem jeziku. Označeni so s posebnimi kraticami:

 • (SI) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku
 • (IS) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
 • (DV) - izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju

Dijakom s posebnimi potrebami, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim z govorno-jezikovnimi težavami so namenjeni prilagojeni izobraževalni programi, ki so označeni z (gibalno ovirani) in (GLU, GLM). Šolanje v teh programih je zaradi prilagoditev podaljšano.

Ne prezri:

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane