Sprejem v dijaški dom

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 21.02.2010
  • Zadnja sprememba: 03.01.2019

Dijaški domovi so namenjeni dijakom, ki zaradi šolanja na oddaljeni šoli začasno bivajo izven domačega okolja. V dijaškem domu lahko biva vsak, ki ima status dijaka ali študenta višje strokovne šole in ki izpolnjuje pogoje za sprejem.

Vsak dijaški dom za naslednje šolsko oziroma študijsko leto razpiše število prostih mest za sprejem posebej za dijake in posebej za študente višjih strokovnih šol. Podatki o prostih mestih in informacije za sprejem v dijaške domove za dijake so objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove, ki ga v drugi polovici januarja izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Informativni dnevi v dijaških domovih so v februarju, praviloma istočasno kot na srednjih šolah.

Vsak se v roku, ki je določen v razpisu (konec marca), lahko prijavi samo v en dijaški dom. Izpolnjeno prijavnico pošlje izbranemu dijaškemu domu. V začetku aprila dijaški domovi obvestijo prijavljene o možnosti bivanja ter o nadaljnem postopku vpisa. Kandidati do sredine aprila lahko svojo prijavo prenesejo v drug dijaški dom. V primeru večjega števila prijav od števila prostih mest v dijaškem domu, se kandidati izberejo na podlagi meril, ki jih na predlog skupnosti dijaških domov določi minister.

Vpis v dijaške domove za sprejete je v spomladanskem roku do konca julija, v jesenskem roku pa do konca septembra. Ob vpisu je potrebno predložiti dokazilo o statusu dijaka ali študenta za prihajajoče šolsko leto.

Prijavnica za sprejem v dijaški dom

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane