Maturitetni koledar - splošna matura

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 03.09.2013
  • Zadnja sprememba: 15.09.2020

Splošna matura 2021

Spomladanski rok

15.11.2020 Rok za oddajo predprijave
30.03.2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15.04.2021 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29.04.2021 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2021 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
10.05.2021 - 20.05.2021 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
13.05.2021 Glasbeni stavek – izpitna pola A
17.05.2021 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
19.05.2021 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.05.2021 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnemu delu izpita splošne mature
25.05.2021 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29.05.2021 Angleščina
31.05.2021 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
01.06.2021 Filozofija, psihologija, sociologija
02.06.2021 Biologija
03.06.2021 Geografija
04.06.2021 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2021 Matematika
07.06.2021 Umetnostna zgodovina
08.06.2021 Nemščina, francoščina
09.06.2021 Zgodovina
10.06.2021 Ruščina, latinščina, grščina
11.06.2021 Fizika
14.06.2021 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
15.06.2021 Francoščina, španščina
16.06.2021 Kemija
14.06.2021 - 23.06.2021 Ustni del mature
12.07.2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
12.07.2021 - 14.07.2021 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
16.07.2021 Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na izračun izpitne ocene

Jesenski rok

14.07.2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2021 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2021 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
20.08.2021 Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli
24.08.2021 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2021 Matematika
26.08.2021 - 30.08.2021 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2021 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2021 - 01.09.2021 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2021 - 03.09.2021 Ustni del mature
03.09.2021 Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita
06.09.2021 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature
06.09.2021 Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
16.09.2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
16.09.2021 - 18.09.2020 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2021 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2020

Na voljo so tudi koledarji splošne mature za pretekla leta.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane