Maturitetni koledar - splošna matura

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 03.09.2013
  • Zadnja sprememba: 30.09.2019

Splošna matura 2020

Spomladanski rok

15.11.2019 Rok za oddajo predprijave
31.03.2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15.04.2020 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30.04.2020 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
05.05.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
11.05.2020 - 21.05.2020 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
14.05.2020 Glasbeni stavek – izpitna pola A
18.05.2020 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20.05.2020 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21.05.2020 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnemu delu izpita splošne mature
26.05.2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30.05.2020 Angleščina
01.06.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
02.06.2020 Filozofija, psihologija, sociologija
03.06.2020 Biologija
04.06.2020 Geografija
05.06.2020 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
06.06.2020 Matematika
08.06.2020 Umetnostna zgodovina
09.06.2020 Nemščina, francoščina
10.06.2020 Zgodovina
11.06.2020 Ruščina, latinščina, grščina
12.06.2020 Fizika
15.06.2020 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
16.06.2020 Francoščina, španščina
17.06.2020 Kemija
15.06.2020 - 23.06.2020 Ustni del mature
13.07.2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
16.07.2020 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
17.07.2020 - 29.07.2020 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok

14.07.2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2020 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2020 Matematika
26.08.2020 - 29.08.2020 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2020 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2020 - 01.09.2020 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2020 - 03.09.2020 Ustni del mature
17.09.2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
21.09.2020 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
23.09.2020 - 30.09.2019 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2020 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2019

Na voljo so tudi koledarji splošne mature za pretekla leta.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane