Maturitetni koledar - splošna matura

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 03.09.2013
  • Zadnja sprememba: 02.11.2023

Splošna matura 2024

Spomladanski rok

15.11.2023 Rok za oddajo predprijave
30.03.2024 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
26.04.2024 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
26.04.2024 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2024 Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina kot materinščina) - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
09.05.2024 - 18.05.2024 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
13.05.2024 Glasbeni stavek – izpitna pola A
14.05.2024 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
17.05.2024 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnemu delu izpita splošne mature
19.05.2024 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25.05.2024 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29.05.2024 Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina kot materinščina) - drugi del (izpitna pola 2)
30.05.2024 Filozofija, psihologija, sociologija
31.05.2024 Biologija
01.06.2024 Angleščina
03.06.2024 Geografija
04.06.2024 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2024 Umetnostna zgodovina
06.06.2024 Ruščina, latinščina, grščina
07.06.2024 Zgodovina
08.06.2024 Matematika
10.06.2024 Nemščina, francoščina
11.06.2024 Fizika
12.06.2024 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, franconščina
13.06.2024 Francoščina, španščina
14.06.2024 Kemija
10.06.2024 - 21.06.2024 Ustni del mature
11.07.2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
še ni znano E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
še ni znano Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na izračun izpitne ocene

Jesenski rok

12.07.2024 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
13.08.2024 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
19.08.2024 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
19.08.2024 Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli
22.08.2024 Glasbeni stavek – izpitna pola A
23.08.2024 Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina kot materinščina) - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
24.08.2024 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi indivudualni razpored opravljanja izpitov na šoli)
26.08.2024 Matematika
27.08.2024 - 30.08.2024 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi indivudualni razpored opravljanja izpitov na šoli)
02.09.2024 - 03.09.2024 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
23.08.2024 - 04.09.2024 Ustni del mature
02.09.2024 Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita
05.09.2024 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature
še ni znano Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
17.09.2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
še ni znano E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
še ni znano Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature

Na voljo so tudi koledarji splošne mature za pretekla leta.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane