Maturitetni koledar - splošna matura

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 03.09.2013
  • Zadnja sprememba: 13.10.2021

Splošna matura 2022

Spomladanski rok

15.11.2021 Rok za oddajo predprijave
29.03.2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
14.04.2022 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
28.04.2022 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2022 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
09.05.2022 - 19.05.2022 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
12.05.2022 Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2022 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
18.05.2022 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
19.05.2022 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnemu delu izpita splošne mature
24.05.2022 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
28.05.2022 Angleščina
30.05.2022 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
31.05.2022 Filozofija, psihologija, sociologija
01.06.2022 Fizika
02.06.2022 Geografija
03.06.2022 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
04.06.2022 Matematika
06.06.2022 Umetnostna zgodovina
07.06.2022 Nemščina, francoščina
08.06.2022 Zgodovina
09.06.2022 Ruščina, latinščina, grščina
10.06.2022 Kemija
13.06.2022 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
14.06.2022 Francoščina, španščina
15.06.2022 Biologija
13.06.2022 - 22.06.2022 Ustni del mature
11.07.2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
še ni znano E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
še ni znano Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na izračun izpitne ocene

Jesenski rok

12.07.2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2022 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2022 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
20.08.2022 Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli
24.08.2022 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2022 Matematika
26.08.2022 - 30.08.2022 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2022 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2022 - 01.09.2022 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2022 - 03.09.2022 Ustni del mature
02.09.2022 Seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpita
05.09.2022 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature
še ni znano Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene
16.09.2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
še ni znano E-vpogledi v izpitno dokumentacijo
še ni znano Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature

Na voljo so tudi koledarji splošne mature za pretekla leta.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane