Vpis v višje šole

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 13.03.2010
 • Zadnja sprememba: 09.12.2022

Ministrstvo za šolstvo in šport v začetku februarja izda Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za naslednje študijsko leto. V razpisu so objavljeni študijski programi na višjih šolah in število razpisanih prostih mest za redni in izredni študij.

Priložen je tudi Razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v prihajajočem študijskem letu, s podatki o dijaških domovih in številom prostih postelj.

Vpis v višješolske študijske programe poteka v dveh prijavnih rokih. V primeru, da je število prijav v določen študijski program večje od števila prostih mest, višje strokovne šole do sredine aprila izdajo sklep o omejitvi vpisa in kandidate nato izberejo glede na število doseženih točk. Način računanja točk je enak za vse višješolske študijske programe.

Pogoji za vpis

Splošni pogoji za vpis

 • opravljena splošna matura, ali
 • opravljena poklicna matura, ali
 • opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
 • opravljen mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj, opravljen preizkus znanja iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsehu, določenem za poklicno maturo

Dodatni pogoji za vpis (pri nekaterih študjiskih programih):

 • študijski programi fotografija, medijska produkcija, oblikovanje materialov, organizator socialne mreže - preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične spodobnosti

Pomemben je tudi dodatni pogoj, ki velja od začetka leta 2014. Kandidatom, ki so bili že tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva, je onemogočen vpis v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (41. člen zakona o višjem strokovnem izobraževanju).

Prijava in vpis sprejetih

Prijava in vpis v višješolske programe potekata v dveh prijavnih in vpisnih rokih:

 • 1. prijavni rok (druga polovica februarja, druga polovica marca)
 • 1. vpisni rok (druga polovica avgusta)
 • 2. prijavni rok (druga polovica avgusta)
 • 2. vpisni rok (druga polovica septembra)

Kandidati v obeh rokih oddajo elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe, katero nato natisnjeno in podpisano Višješolski prijavni službi pošljejo priporočeno po pošti, ali pošljejo optično prebran dokument po e-pošti. Kandidat si po prednostnem vrstnem redu izbere enega, dva ali tri študijske programe. Uvrščen bo v prvega, za katerega bo izpolnil pogoje.

Za tiste, ki so sprejeti v izbran študijski program v 1. prijavnem roku, traja vpis na višjih strokovnih šolah do konca avgusta, v 2. prijavnem roku pa konec septembra.

Vsak kandidat se zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom lahko tudi pritoži. Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri Višješolski prijavni službi v zato predvidenih rokih za 1. in 2. prijavni rok.

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane