Splošna matura

Kandidati opravljajo splošno maturo iz 5 predmetov. Skupni del zajema tri predmete, ki so obvezni: slovenščina, matematika in tuji jezik. Preostala dva predmeta, pa si kandidati izberejo med izbirnimi predmeti.

Skupni in obvezni del

# Predmet Osnovna raven Višja raven
1 Slovenščina
2 Matematika
3 Tuji jezik
Angleščina
Francoščina
Italijanščina
Nemščina
Ruščina
Španščina

Predmeti izbirnega dela

# Predmet Osnovna raven Višja raven
1 Angleščina
2 Biologija
3 Biotehnologija
4 Ekonomija
5 Elektrotehnika
6 Filozofija
7 Fizika
8 Francoščina
9 Geografija
10 Glasba - balet
11 Glasba - glasbeni stavek
12 Glasba - jazz in zabavna glasba
13 Glasba - petje in inštrument
14 Grščina
15 Informatika
16 Italijanščina
17 Italijanščina kot drugi jezik
18 Kemija
19 Latinščina
20 Likovna teorija
21 Madžarščina
22 Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju
23 Materiali - gradbeništvo
24 Materiali - lesarstvo
25 Mehanika
26 Nemščina
27 Psihologija
28 Računalništvo
29 Ruščina
30 Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju
31 Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri
32 Sociologija
33 Sodobni ples
34 Španščina
35 Teorija in zgodovina drame in gledališča
36 Umetnostna zgodovina
37 Zgodovina
Legenda
  • Polje Osnovna raven označuje ali se predmet lahko pravlja na osnovni ravni.
  • Polje Višja raven označuje ali se predmet lahko pravlja na višji ravni.
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane