Tretji predmet pri NPZ v 3. ocenjevalnem obdobju

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 04.09.2011
 • Zadnja sprememba: 19.09.2023

Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda po 3. obdobju poleg materinščine in matematike obsega še 3. predmet. Kateri bo ta predmet na posamezni šoli določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
V začetku tekočega šolskega leta, v začetku septembra, MIZKS izda sklep s katerim izmed vseh obveznih izbirnih predmetov v 8. in 9. razredu osnovne šole izbere največ štiri predmete za določitev tretjega predmeta na posamezni šoli ter določi še iz katerega izbranega predmeta se bo opravljalo nacionalno preverjanje znanja na posamezni osnovni šoli.
Spodaj so na voljo informacije o izbranih predmetih ter seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo za pretekla in tekoče šolsko leto.

Šolsko leto 2023/2024

Seznam izbranih predmetov:

 • Fizika
 • Likovna umetnost
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2023/2024

Šolsko leto 2022/2023

Seznam izbranih predmetov:

 • Domovinska in državljanska kultura in etika
 • Fizika
 • Glasbena umetnost
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2022/2023

Šolsko leto 2021/2022

Seznam izbranih predmetov:

 • Biologija
 • Šport
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2021/2022

Šolsko leto 2020/2021

Seznam izbranih predmetov:

 • Biologija
 • Šport
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2020/2021

Šolsko leto 2019/2020

Seznam izbranih predmetov:

 • Biologija
 • Šport
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2019/2020

Šolsko leto 2018/2019

Seznam izbranih predmetov:

 • Tuji jezik
 • Državljanska in domovinska kultura in etika
 • Likovna umetnost
 • Fizika

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2018/2019

Šolsko leto 2017/2018

Seznam izbranih predmetov:

 • Tehnika in tehnologija
 • Kemija
 • Glasbena umetnost
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2017/2018

Šolsko leto 2016/2017

Seznam izbranih predmetov:

 • Bologija
 • Geografija
 • Šport
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2016/2017

Šolsko leto 2015/2016

Seznam izbranih predmetov:

 • Fizika
 • Likovna umetnost
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2015/2016

Šolsko leto 2014/2015

Seznam izbranih predmetov:

 • Domovinska in državljanska kultura in etika
 • Kemija
 • Tehnika in tehnologija
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2014/2015

Šolsko leto 2013/2014

Seznam izbranih predmetov:

 • Biologija
 • Fizika
 • Glasbena umetnost
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2013/2014

Šolsko leto 2012/2013

Seznam izbranih predmetov:

 • Geografija
 • Tehnika in tehnologija
 • Tuji jezik
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2012/2013

Šolsko leto 2011/2012

Seznam izbranih predmetov:

 • Državljanska in domovinska vzgoja ter etika
 • Fizika
 • Glasbena vzgoja
 • Kemija

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2011/2012

Šolsko leto 2010/2011

Seznam izbranih predmetov:

 • Biologija
 • Geografija
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2010/2011

Šolsko leto 2009/2010

Seznam izbranih predmetov:

 • Likovna vzgoja
 • Kemija
 • Tehnika in tehnologija
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2009/2010

Šolsko leto 2008/2009

Seznam izbranih predmetov:

 • Bologija
 • Državljanska in domovinska vzgoja ter etika
 • Športna vzgoja
 • Tuji jezik

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2008/2009 - s spremembami

Šolsko leto 2007/2008

Seznam izbranih predmetov:

 • Fizika
 • Geografija
 • Tehnika in tehnologija
 • Zgodovina

Seznam šol z določenimi 3. predmeti za posamezno šolo 2007/2008 - s spremembami

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane