Vpis v srednje šole

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 19.02.2010
 • Zadnja sprememba: 17.01.2024

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport šest mesecev pred pričetkom šolskega leta (druga polovica januarja) izda Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove. V razpisu so objavljene šole, izobraževalni programi, ki se izvajajo na njih, število prostih mest za posamezen program ter informacije o informativnih dnevih, vpisu in preizkusih nadarjenosti. Za ogled in prenos aktualnega razpisa izberi spodnji gumb.

1. Vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in splošnega izobraževanja

V prijavnem roku (konec marca - glej rokovnik) se vsak lahko prijavi v en izobraževalni program na eni šoli. Prijavnico odda osebno na izbrani šoli, jo pošlje s priporočeno pošiljko ali elektronsko podpisano po elektronski pošti. V roku dvajsetih dni od zaključka prijavnega roka je možen prenos prijave na katerokoli drugo šolo.

Vsi prijavljeni na posamezni program se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk.
Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa preizkus nadarjenosti.

Tabele za izračun točk:


Izbirni postopek se nato izvede v dveh krogih:

 • 1. Prvi krog:
  • Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest se vpis omeji
  • Zapolni se 90% prostih mest
 • 2. Drugi krog
  • Zapolni se preostalih 10% prostih mest
  • Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov v katere se želi vpisati. Sprejet je v prvi program, za katerega ima dovolj točk
  • Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest se vpis omeji

Vsi, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani ali se niso prijavili v noben program, pa se lahko najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh krogih.

Ne spreglej:

2. Vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Vsak kandidat, ki izpolnjuje pogoje za vpis (glej razpisu za vpis) se v prijavnem roku (konec maja - glej rokovnik za vpis) prijavi v en izobraževalni program na eni šoli. Prijavnico lahko odda osebno na izbrani šoli, jo pošlje s priporočeno pošiljko ali elektronsko podpisano po elektronski pošti. Prijavo lahko v roku 20 dni od zaključka prijavnega roka prenese na katerokoli drugo šolo.

Če je prijav za posamezni program več kot je prostih mest se v izbirnem postopku vpis omeji, zapolnijo se vsa prosta mesta. Kandidate se izbere na podlagi števila točk, pridobljenih iz:

 • uspeha pri materinščini in matematiki ter splošni učni uspeh - v 1. 2. in 3. letniku - največ 45 točk - ali
 • uspeha pri materinščini, strokovnem predmetu in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu - največ 15 točk (če predmetnim v vseh letnikih ne vključuje matematike).

Po izbirnem postopku se lahko neizbrani kandidati in ostali najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta.

Ne spreglej:

3. Vpis v maturitetni in poklicni tečaj

Za vpis v maturitetni in poklicni tečaj mora kandidat izpolnjevati pogoje za vpis, ki so določeni v razpisu za vpis. Do konca prijavnega roka (začetek septembra - glej rokovnik za vpis) odda na izbrano srednjo šolo prijavnico s priloženimi potrebnimi dokazili.

V primeru omejitve vpisa se zapolni vsa prosta mesta. Za izbiro se upošteva merila, ki so določena v razpisu za vpis za vsako vrsto predhodnjega izobraževanja.

Po izbirnem postopku je vpis na preostala prosta mesta možen do začetka šolskega leta.

Ne spreglej:

Razpisi za vpis v srednje šole in dijaške domove za pretekla leta:

Obrazci za prijavo:

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane