Vpogled v izpitne pole in ugovor

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 23.01.2011
  • Zadnja sprememba: 30.12.2018

Splošna matura

Vsak kandidat, ki je opravljal splošno maturo, ima po objavi rezultatov tri dni časa, da s priporočeno vlogo zahteva brezplačni vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Kandidat pošlje le eno vlogo za vse predmete, pri katerih želi vpogled, na Republiški izpitni center. RIC nato v nekaj dneh od prejema vloge za vpogled kandidata obvesti o datumu in uri vpogleda. Namesto kandidata lahko s pisnim pooblastilom kandidata, ki ga ni potrebno notarsko overiti, vpogled lahko opravi tudi kdo drug. Kandidat lahko na vpogled pripelje spremljevalca, kateri pa ne sme biti član Državne predmetne komisije za splošno maturo ali zunanji ocenjevalec pri tem predmetu na tem izpitnem roku splošne mature. Za vpogled ima kandidat na voljo 1 uro.

Kandidat lahko v enem dnevu od vpogleda vloži:

  • ugovor na način izračuna izpitne ocene, če meni, da seštevki točk niso bili pravilno izračunani, da podatki niso bili pravilno prenešeni v računalniško bazo podatkov, da niso bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ali da glede na doseženo število točk ni dobil ustrezne ocene
  • ugovor na oceno, če meni, da njegove izpitne pole niso bile ocenjene v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom

Ugovoru mora kandidat priložiti dokazilo o plačilu stroškov ugovora, ki se mu v primeru upravičenega ugovora vrnejo. Za ugovor na način izračuna ocene so stroški 4,50€, za ugovor na oceno pa 25,00€.

O ugovoru kandidata na način izračuna ocene ali na oceno najkasneje v 60 dneh po prejemu ugovora odloči Državna komisija splošne mature, katere odločitev je dokončna.

Poklicna matura

Vsak kandidat, ki je opravljal poklicno maturo, lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva na šoli, kjer je poklicno maturo opravljal, vpogled v vso izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje ter merila za pretvorbo točk v ocene) in način izračuna izpitne ocene.

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno na šolsko maturitetno komisijo za poklicno maturo. O ugovoru odloči šolska maturitetna komisija na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje predsednik šolske ugovora. Odločitev šolske maturitetne komisije za poklicno maturo je dokončna.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane