Poklicna matura

Kandidati opravljajo poklicno maturo iz 4 predmetov. Skupni del zajema dva predmeta, izmed katerih je prvi materinščina (slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju), drugi predmet pa je strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del vključuje tretji predmet (matematika, tuji jezik ali drugi jezik), četrti pa se opravlja kot oblika praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga).

Prvi predmet

# Predmet
1 Slovenščina
2 Madžarščina
3 Italijanščina

Drugi predmet

# Predmet
1 Elektrotehnika
2 Farmacija
3 Gastronomija in turistične storitve
4 Gastronomija in turizem s podjetništvom
5 Gospodarstvo
6 Kozmetika
7 Logistika
8 Medijska in grafična tehnologija
9 Mehatronika
10 Računalništvo
11 Strojništvo
12 Vzgoja predšolskega otroka
13 Zdravstvena nega

Tretji predmet

# Predmet
1 Angleščina
2 Italijanščina kot drugi jezik
3 Matematika
4 Nemščina
5 Slovenščina kot drugi jezik
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane