Fakultete in visoke šole v Sloveniji

1.1 Akademija za glasbo

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
01 242 7312
01 242 7320

1.2 Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana
01 251 0412, 01 251 0450
01 251 0450

1.3 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana
01 421 2501
01 251 9071

1.4 Biotehniška fakulteta

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
01 320 3000
01 256 5782

1.5 Ekonomska fakulteta

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
01 589 2412, 01 589 2413, 01 589 2420
/

1.6 Fakulteta za arhitekturo

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
01 200 0711
01 425 7414

1.7 Fakulteta za družbene vede

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
01 580 5123, 01 580 5124
01 580 5101

1.8 Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
01 476 8411
01 426 4630

1.9 Fakulteta za farmacijo

Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
01 476 9500
01 425 8031

1.10 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
01 476 8500
01 425 0681

1.11 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Večna pot 113, 1000 Ljubljana
01 479 8400
01 241 9144

1.12 Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
01 476 6500
01 251 7281

1.13 Fakulteta za pomorstvo in promet

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
05 676 7150, 05 676 7160
05 676 7130

1.14 Fakulteta za računalništvo in informatiko

Večna pot 113, 1000 Ljubljana
01 479 8000
01 2419 350

1.15 Fakulteta za socialno delo

Topniška cesta 31, 1000 Ljubljana
01 280 9259
01 280 9270

1.16 Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana
01 477 1519
01 251 8567

1.17 Fakulteta za šport

Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
01 520 7700
01 520 7740

1.18 Fakulteta za upravo

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
01 580 5500
01 580 5521

1.19 Filozofska fakulteta

Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
01 241 1000
01 425 9337

1.20 Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
01 543 7719, 01 543 7720
01 543 7701

1.21 Naravoslovnotehniška fakulteta

Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
01 470 4500, 01 470 4647
01 470 4560

1.22 Pedagoška fakulteta

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
01 589 2200
01 589 2233

1.23 Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
01 420 3100
01 420 3115

1.24 Teološka fakulteta

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
01 434 5818
01 434 5854

1.25 Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
01 477 91 00
01 283 2243

1.26 Zdravstvena fakulteta

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
01 300 1111
01 300 1119

2.1 Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razlagova 14, 2000 Maribor
02 229 0000
02 229 0217

2.3 Fakulteta za energetiko

Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
07 620 2210, 03 777 0400
/

2.5 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
02 229 4406
02 252 7774

2.6 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Pivola 10, 2311 Hoče
02 320 9000
02 616 1158

2.7 Fakulteta za logistiko

Mariborska cesta 7, 3000 Celje
03 428 5303
03 428 5338

2.8 Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Koroška cesta 160, 2000 Maribor
02 229 3879
/

2.9 Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
04 237 4222, 04 237 4215
04 237 4299

2.10 Fakulteta za strojništvo

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
02 220 7504
02 220 7990

2.11 Fakulteta za turizem

Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
08 205 4010
08 205 4012

2.12 Fakulteta za varnostne vede

Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
01 300 8306
01 230 2687

2.13 Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15, 2000 Maribor
02 300 4700
02 300 4747

2.14 Filozofska fakulteta

Koroška cesta 160, 2000 Maribor
02 229 3840
02 229 3625

2.15 Medicinska fakulteta

Taborska 8, 2000 Maribor
02 234 5821
/

2.16 Pedagoška fakulteta

Koroška cesta 160, 2000 Maribor
02 229 3741
/

2.17 Pravna fakulteta

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
02 250 4220
/

3.1 Fakulteta za humanistične študije

Titov trg 5, 6000 Koper
05 663 7740
05 663 7742

3.2 Fakulteta za management

Izolska vrata 2, 6000 Koper
05 610 2003
05 610 2015

3.4 Fakulteta za turistične študije - Turistica

Obala 11a, 6320 Portorož
05 617 7000
05 617 7020

3.5 Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, 6310 Izola
05 662 6461
05 662 6480

3.6 Pedagoška fakulteta

Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper
05 663 1276
05 663 1268

4.1 Fakulteta za ekonomijo in informatiko

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
07 393 0020
07 393 0013

4.2 Fakulteta za poslovne in upravne vede

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
07 393 0020
07 393 0013

4.3 Fakulteta za strojništvo

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
07 393 0019
07 393 0013

4.4 Fakulteta za zdravstvene vede

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
07 393 0018
07 393 0013

5.1 Akademija umetnosti

Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
051 33 67 70, 05 331 5234
/

5.2 Fakulteta za humanistiko

Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
05 331 5237
05 331 5385

5.3 Fakulteta za naravoslovje

Vipavska cesta 11c, 5000 Nova Gorica
05 365 3500
05 365 3527

5.4 Fakulteta za podiplomski študij

Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
05 331 5234, 05 909 9717
/

5.5 Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava
05 909 9700
05 331 5385

5.6 Fakulteta za znanosti o okolju

Glavni trg 8, 5271 Vipava
05 909 9700
05 331 5296

5.7 Poslovno-tehniška fakulteta

Glavni trg 8, 5271 Vipava
05 620 5830
05 331 5240

6.1 Evropska pravna fakulteta

Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
05 338 4400
05 338 4401

6.2 Fakulteta za državne in evropske študije

Žanova ulica 3, 4000 Kranj
04 260 1850
04 260 1855

6.3 Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
05 934 4762
/

7.1 Alma Mater Europaea - Akademija za ples

Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana
02 250 1999, 031 664 222
02 250 1998

7.2 Alma Mater Europaea - Evropski Center Maribor

Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
02 250 1999, 040 239 727
02 250 1998

7.4 AREMA - Visoka šola za regionalni razvoj

Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
041 349 797, 03 819 1980
03 819 1981

7.5 AVA - Akademija za vizualne umetnosti

Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana
070 701 606
/

7.6 B2 Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana

Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
01 244 4 227
/

7.7 B&B visoka šola za trajnostni razvoj, Kranj

Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj
031 375 790
/

7.9 EMUNI University

Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran
05 925 0050
05 925 0054

7.10 ERUDIO Visokošolsko središče

Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
01 548 3766, 031 383 064
/

7.11 Fakulteta za dizajn

Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana
059 23 5010
059 23 5012

7.12 Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
07 393 2206, 070 601 090
07 393 2193

7.13 Fakulteta za informacijske študije v Novem Mestu

Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto
07 373 7870
07 373 7880

7.14 Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje

Lava 7, 3000 Celje
03 428 5544, 03 428 5546
03 428 5541

7.15 Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto

Ulica Talcev 3, 8000 Novo mesto
05 907 4164
07 373 7880

7.16 Fakulteta za pravo in poslovne vede

Krekov trg 1, 1000 Ljubljana
08 205 2300
040 456 600

7.17 Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenj Gradec

Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
02 620 4768, 070 892 270
/

7.18 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
05 907 3461
05 333 0081

7.19 Fakulteta za varstvo okolja, Velenje

Trg mladosti 7, 3320 Velenje
03 898 6410
03 898 6413

7.20 Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec

Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
02 620 96 47, 070 723 628
/

7.21 Fakulteta za zdravstvene vede v Celju

Mariborska cesta 7, 3000 Celje
03 428 7900
03 428 7906

7.22 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
04 586 9360
04 586 9363

7.23 GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Ljubljana

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
01 588 1300
01 588 1333

7.24 IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

Leskovškova 12, 1000 Ljubljana
01 524 0044
/

7.25 IBS Mednarodna poslovna šola, Ljubljana

Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana
051 850 800
/

7.26 IEDC - Poslovna šola Bled

Prešernova cesta 33, 4260 Bled
04 5792 500
/

7.28 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
01 477 3100
01 477 3110

7.29 MLC - Fakulteta za management in pravo Ljubljana

Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
059 047 920, 051 664 405, 040 931 231
/

7.30 NOA

Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana
01 320 5221
/

7.31 Podiplomska šola ZRC SAZU

Novi trg 2, 1000 Ljubljana
01 470 6452
01 470 6451

7.32 Šola za risanje in slikanje, Ljubljana

Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana Črnuče
/
/

7.33 Visoka šola na Ptuju

Vičava 1, 2250 Ptuj
02 787 1829
/

7.34 Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj

Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
04 236 1120
/

7.35 Visoka šola za management Bled

Prešernova cesta 32, 4260 Bled
08 205 5959
/

7.36 Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Mariborska cesta 2, 3000 Celje
03 428 7900
03 428 7906

7.37 Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana

Stegne 21c, 1000 Ljubljana
05 909 0960
05 909 0962

7.39 Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode
040 888 870
/

7.40 VIST - Fakulteta za aplikativne vede

Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
01 283 1700, 05 901 2509
01 283 1701

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane