Šolski sistem v Sloveniji

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 19.02.2010
  • Zadnja sprememba: 27.12.2018

Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja, osnovnošolsko, srednješolsko in terciarno izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
Srednješolsko izobraževanje izvajajo gimnazije in srednje šole. Deli se na splošno, poklicno tehnično ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje sta v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Tretji sklop izobraževanja, terciarno izobraževanje, je sestavljen iz dveh delov, višjestrokovnega izobraževanja in visokošolskega izobraževanja. Višjestrokovno izobraževanje izvajajo višje strokovne šole in je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport. Visokostrokovno izobraževanje pa izvajajo fakultete, akademije in samostojni zavodi in je v pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Podroben grafični oris šolskega sistema v Sloveniji si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko ali ga prenesete kot PDF datoteko.
 

solski sistem v Sloveniji

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane