Vpisni postopek na fakulteto

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 20.02.2010
 • Zadnja sprememba: 03.01.2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport konec januarja ali v začetku februarja izda Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. V razpisu so objavljeni dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi na fakultetah in število razpisanih prostih mest za redni in izredni študij. V razpisu so zajete fakultete štirih slovenskih univerz ter ostali samostojni visokošolski zavodi.

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe poteka v treh rokih. V primeru, da je število prijav v določen študijski program večje od števila prostih mest, se v večini primerov sprejme sklep o omejitvi vpisa v ta študijski program. V primeru, da je število prijav v nek študijski program le nekoliko večje od števila prostih mest, se lahko zgodi, da sklepa o omejitvi vpisa ni, poveča pa se število prostih mest.

Sklep o omejitvi vpisa Univerza izda konec aprila, po prejetih prijavah za vpis od vseh kandidatov. O sklepih so vsi kandidati pisno obveščeni. Če študijski program nima omejitve, so nanj sprejeti vsi kandidati, ki izpolnjujejo osnovne kriterije za vpis. V primeru omejitve vpisa, pa se med kandidati za vpis izbera na poglagi dodatnih kriterijev.
Kriteriji so specifični za vsak študijski program in so objavljeni v razpisu. Na podlagi kriterijev se za vsakega kandidata izračuna število točk, sprejeti pa so tisti z najvišjim številom točk glede na število prostih mest (primeri izračuna točk).

Pogoji za vpis

Osnovni kriterjiji

 • opravljena splošna matura, ali
 • opravljena poklicna matura, ali
 • opravljena poklicna matura in 5. predmet, ali
 • opravljen katerikoli štiriletni srednješolski program pred 01.06.1995
 • opravljen preizkus posebnih nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti (pri nekaterih študijskih programih)

Dodatni kriteriji ob omejitvi vpisa (za izračun točk)

 • splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi, ali splošni uspeh pri zaključnem izpitu
 • uspeh v 3. in 4. letniku
 • uspeh pri 5. predmetu (poklicna matura)
 • uspeh pri določenih predmetih na maturi
 • uspeh pri določenih predmetih v 3. in 4. letniku
 • uspeh pri prezkusu posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti

Prijava

Za prvi, drugi in tretji rok za študijsko leto 2014/2015 prijava poteka preko spletnega portala eVŠ v elektronski obliki na http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Elektronska prijava bo mogoča na dva načina:

 • Prijava z digitalnim potrdilom
 • Prijava z uporabniškim imenom in geslom


Ob prijavi z digitalnim potrdilom, pa bo vsak prijavnico podpisal in oddal digitalno, tako odpade tiskanje, podpisovanje in pošiljanje po pošti, poenostavljeno je pa tudi spreminjanje prijave.
Digitalno potrdilo se lahko pridobi pri SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM in NLB.

Ob prijavi z uporabniškim imenom in geslom bo moral vsak elektronsko izpolnjeno prijavnico natisniti, podpisati in poslati preko pošte na pristojno visokošolsko prijavno-informacijsko službo. Ravno tako bo moral ob vsaki spremembi v prijavi postopek ponoviti.

Visokošolsko prijavno-informacijske službe:

Vpisni roki

1. prijavni rok (februar, začetek marca)

V prvem prijavnem roku kandidati oddajo prijavo, v kateri si po prednostnem vrstnem redu izberejo enega, dva ali tri študijske programe iz katerekoli fakultete v Sloveniji. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil pogoje.

2. prijavni rok (konec avgusta)

V drugem prijavnem roku se na razpisana mesta lahko prijavijo kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi izbranih študijskih programov, ki prve prijave niso oddali, ter tisti ki so že bili sprejeti v prvem krogu in imajo za to upravičen razlog.
Kandidati, katerim se izbirni postopek prvega roka še ni končal, se rok za naknadno prijavo v drugem prijavnem roku določi individualno in se sporoči s sklepom o rezultatu izbirnega postopka za prvi rok.

3. prijavni rok (začetek okrobra)

V tretjem prijavem roku kandidati namesto elektronske prijave pošljejo pisno prošnjo za vpis tistemu visokošolskemu zavodu, na katerem so ostala prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega prijavnega roka. Kandidati v prošnjo napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih potrebnih dokazil.

Vpis sprejetih v 1. letnik

 • sprejeti v 1. roku: konec julija in začetek avgusta (za naknadno sprejete do konca septembra)
 • sprejeti v 2. roku: konec septembra (za naknadno sprejete do konca oktobra)
 • sprejeti v 3. roku: začetek okrobra

Prijavni obrazci

Viri:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane