Osnovne šole v Sloveniji

1.1 Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Ulica Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana
04 580 9900
04 580 9910
1.2 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica
04 533 7500
04 533 7555
1.2.1 Podružnica Ljubno
Ljubno 82, 4244 Podnart
04 533 1017
04 533 1017

1.2.2 Podružnica Mošnje
Mošnje 4, 4240 Radovljica
04 532 5580
04 532 5582
1.3 Osnovna šola Bistrica
Begunjska cesta 2, 4290 Tržič
04 597 1760
04 597 1770
1.3.1 Podružnična šola Kovor
Kriška cesta 15, 4290 Tržič
04 595 70 64
/
1.4 Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka
04 513 0400
04 513 0410
1.4.1 Podružnica Reteče
Reteče 43, 4220 Škofja Loka
04 513 0431
04 513 0431
1.5 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
04 252 6010, 04 252 6011
04 252 6026
1.5.1 Podružnica Zalog
Zalog pri Cerkljah 29, 4207 Cerklje na Gorenjskem
04 252 6030
04 252 6026
1.6 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica
04 577 0000
04 577 0013
1.6.1 Podružnica Srednja vas
Srednja vas v Bohinju 69, 4267 Srednja vas v Bohinju
04 577 0032
04 577 0013
1.7 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj
04 201 0340
04 201 0341
1.7.1 Podružnica Kokrica
Cesta na Brdo 45a, 4000 Kranj
04 201 0368
04 201 0341
1.8 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce
Begunjska cesta 7, 4248 Lesce
04 533 7600
04 533 7610
1.8.1 Podružnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 27b, 4275 Begunje na Gorenjskem
04 533 7615
04 533 7616
1.9 Osnovna šola Gorje
Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje
04 574 5130
04 576 9100
1.10 Osnovna šola Ivana Groharja
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka
04 506 1113
04 512 5141
1.10.1 Podružnica Bukovica
Bukovica 21, 4227 Selca
04 510 3610
/

1.10.2 Podružnica Bukovščica
Bukovščica 4, 4227 Selca
04 510 3580
/

1.10.3 Podružnica Lenart
Sv. Lenart 24, 4227 Selca
04 510 3570
/
1.11 Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
Trata 40, 4224 Gorenja vas
04 507 0100
04 507 0113
1.11.1 Podružnica Lučine
Lučine 11, 4224 Gorenja vas
04 518 2319
/

1.11.2 Podružnica Sovodenj
Sovodenj 32, 4225 Sovodenj
04 519 5009
04 507 0113
1.12 Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj
04 280 1510
04 280 1529
1.13 Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora
04 588 4850, 04 588 4852
04 588 4851
1.14 Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
Cesta talcev 2, 4270 Jesenice
04 580 6405
04 580 6404
1.14.1 Podružnica Blejska Dobrava
Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava
041 621 023
/
1.15 Osnovna šola Križe
Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe
04 595 1100
04 595 1110
1.16 Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj
04 201 3660
04 201 3677
1.17 Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
Šolska ulica 9, 4205 Preddvor
04 275 0710
04 275 0719
1.17.1 Podružnica Jezersko
Zgornje Jezersko 62, 4206 Zgornje Jezersko
04 275 0710
04 275 0719

1.17.2 Podružnica Kokra
Kokra 23, 4205 Preddvor
04 275 0710
04 275 0719
1.18 Osnovna šola Naklo
Glavna cesta 47, 4202 Naklo
04 277 0100
04 277 0133
1.18.1 Podružnica Duplje
Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje
04 257 7299
01 277 0100

1.18.2 Podružnica Podbrezje
Podbrezje 120, 4202 Naklo
04 533 1422
01 277 0133
1.19 Osnovna šola Orehek Kranj
Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj
04 201 9500
04 201 9520
1.19.1 Podružnica Mavčiče
Mavčiče 61, 4211 Mavčiče
04 250 5230
04 250 5231
1.20 Osnovna šola Poljane
Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
04 507 0500
04 507 0528
1.20.1 Podružnica Javorje
Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
04 518 8083
/
1.21 Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj
04 281 0400
04 281 0404
1.22 Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice
04 581 1500
04 586 3174
1.23 Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Seliška cesta 3, 4260 Bled
04 578 0620
04 578 0640
1.23.1 Podružnica Bohinjska Bela
Bohinjska Bela 56, 4263 Bohinjska Bela
04 572 0011
/

1.23.2 Podružnica Ribno
Šolska ulica 15, 4260 Bled
04 576 8300
/
1.24 Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
04 255 9700
04 255 9710
1.24.1 Podružnica Center
Komenskega ulica 2, 4000 Kranj
04 255 9670
04 255 9674

1.24.2 Podružnica Goriče
Srednja vas - Goriče 1, 4204 Golnik
04 255 9681
/

1.24.3 Podružnica Primskovo
Zadružna ulica 11, 4000 Kranj
04 255 9676
/

1.24.4 Podružnica Trstenik
Trstenik 39, 4204 Golnik
04 255 9688
/
1.25 Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj
04 280 2800
04 280 2815
1.26 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Lipnica 12, 4245 Kropa
04 533 7100
04 533 7110
1.26.1 Podružnica Ovsiše
Ovsiše 56, 4244 Podnart
04 533 0010
/
1.27 Osnovna šola Stražišče Kranj
Šolska ulica 2, 4000 Kranj
04 270 0300
04 270 0306
1.27.1 Podružnica Besnica
Videmce 12, 4201 Zgornja Besnica
04 250 6670
04 270 0306

1.27.2 Podružnica Podblica
Podblica 3, 4201 Zgornja Besnica
04 250 3618
04 231 1356

1.27.3 Podružnica Žabnica
Žabnica 20, 4209 Žabnica
04 231 4490
04 270 0306
1.28 Osnovna šola Šenčur
Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur
04 251 9250
04 251 9251
1.28.1 Podružnica Olševek
Olševek 59, 4205 Preddvor
04 251 9230
/

1.28.2 Podružnica Trboje
Trboje 116, 4000 Kranj
04 259 1038
/

1.28.3 Podružnica Voklo
Voklo 7, 4208 Šenčur
04 259 1018
/
1.29 Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka
04 506 0011
04 512 5048
1.30 Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice
04 583 3250
04 583 3290
1.31 Osnovna šola Tržič
Šolska ulica 7, 4290 Tržič
04 597 1250
04 597 1260
1.31.1 Podružnica Lom
Lom pod Storžičem 12, 4290 Tržič
04 597 1270
04 597 1260

1.31.2 Podružnica Podljubelj
Podljubelj 107, 4290 Tržič
04 597 1275
04 597 1276
1.32 Osnovna šola Železniki
Otoki 13, 4228 Železniki
04 500 2000
04 500 2017
1.32.1 Podružnica Davča
Davča 22, 4228 Železniki
04 500 2009
04 500 2017

1.32.2 Podružnica Dražgoše
Dražgoše 35, 4228 Železniki
04 500 2010
04 500 2017

1.32.3 Podružnica Selca
Selca 95, 4227 Selca
04 500 2004
04 500 2006

1.32.4 Podružnica Sorica
Zgornja Sorica 3, 4229 Sorica
04 500 2011
04 500 2017
1.33 Osnovna šola Žiri
Jobstova cesta 22, 4226 Žiri
04 505 0811
04 505 0810
1.34 Osnovna šola Žirovnica
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica
04 580 9150, 04 580 9151
04 580 9155
2.1 Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo v Brdih
05 398 8000
05 398 8028
2.1.1 Podružnica Kojsko
Kojsko 69, 5211 Kojsko
05 304 1530
05 304 1530
2.2 Osnovna šola Bovec
Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec
05 384 1540
05 384 1550
2.2.1 Podružnica Soča
Soča 28, 5232 Soča
05 388 9526
/

2.2.2 Podružnica Žaga
Žaga 13, 5224 Srpenica
05 388 9690, 05 389 6135
05 389 6135
2.3 Osnovna šola Branik
Branik 31, 5295 Branik
05 305 7847, 05 305 7846
05 305 7944
2.4 Osnovna šola Cerkno
Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno
05 372 9000
05 377 5790
2.4.1 Podružnica Šebrelje
Šebrelje 38, 5282 Cerkno
05 374 4330
/
2.5 Osnovna šola Col
Col 35, 5273 Col
05 364 3350
05 364 3357
2.5.1 Podružnica Podkraj
Podkraj 9, 5273 Col
05 364 3370
/
2.6 Osnovna šola Čepovan
Čepovan 87, 5253 Čepovan
05 307 2906
05 307 2907
2.7 Osnovna šola Črni Vrh
Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
05 374 3650
05 374 3657
2.8 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina
05 367 1100, 05 367 1102
05 367 1111
2.8.1 Enota s prilagojenim programom
Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina
05 367 1100
05 367 1111

2.8.2 Podružnica Lokavec
Lokavec 128, 5270 Ajdovščina
05 368 0413
/
2.9 Osnovna šola Deskle
Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle
05 398 3000
05 398 3002
2.10 Osnovna šola Dobravlje
Dobravlje 1, 5263 Dobravlje
05 365 1010
05 365 1020
2.10.1 Podružnica Črniče
Črniče 27, 5262 Črniče
05 368 4703
/

2.10.2 Podružnica Skrilje
Skrilje 39, 5263 Dobravlje
05 364 6536
/

2.10.3 Podružnica Vipavski križ
Vipavski Križ 10, 5270 Ajdovščina
05 367 1470
/

2.10.4 Podružnica Vrtovin
Vrtovin 74, 5262 Črniče
05 364 7120
/
2.11 Osnovna šola Dornberk
Gregorčičeva ulica 30a, 5294 Dornberk
05 301 9100
05 301 9109
2.11.1 Podružnica Prvačina
Prvačina 204, 5297 Prvačina
05 301 6720
05 301 9109
2.12 Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Vinarska cesta 4, 5271 Vipava
05 366 4340
05 366 4344
2.12.1 Podružnica Goče
Goče 6, 5271 Vipava
05 366 4375
/

2.12.2 Podružnica Podnanos
Podnanos 77, 5272 Podnanos
05 366 4373
/

2.12.3 Podružnica Vrhpolje
Vrhpolje 41, 5271 Vipava
05 366 4374
/
2.13 Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18a, 5216 Most na Soči
05 384 1560
05 384 1570
2.13.1 Podružnica Dolenja Trebuša
Dolenja Trebuša 68, 5283 Slap ob Idrijci
05 384 1580
/

2.13.2 Podružnica Podmelec
Kneža 1, 5216 Most na Soči
05 384 1579
/

2.13.3 Podružnica Šentviška gora
Šentviška Gora 31, 5283 Slap ob Idrijci
05 384 1576
/
2.14 Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica
05 335 9050
05 335 9060
2.15 Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin
05 380 1200, 05 380 1202
05 380 1218
2.15.1 Podružnica Anton Majnik Volče
Volče 97c, 5220 Tolmin
05 388 1364
/

2.15.2 Podružnica Kamno
Kamno 22, 5222 Kobarid
05 388 5626
/

2.15.3 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v Tolminu
Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin
05 380 1200, 05 380 1201
05 380 1218
2.16 Osnovna šola Idrija
Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija
05 372 6200
05 377 1065
2.16.1 Enota s prilagojenim učnim programom
Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija
05 372 6200
05 377 1065

2.16.2 Podružnica Godovič
Godovič 35b, 5275 Godovič
05 374 7426
/

2.16.3 Podružnica Zavratec
Zavratec 1, 1373 Rovte
05 366 1373
/
2.17 Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
05 393 5211
05 393 5212
2.17.1 Podružnica Vogrsko
Vogrsko 99, 5293 Volčja Draga
05 395 5506
/

2.17.2 Podružnica Vrtojba
Ulica 9. septembra 132a, 5290 Šempeter pri Gorici
05 393 0006
/
2.18 Osnovna šola Kanal
Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal
05 398 1600
05 398 1601
2.18.1 Podružnica Kal
Kal nad Kanalom 119, 5214 Kal nad Kanalom
05 309 5024
/
2.19 Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Trg 31, 5292 Renče
05 398 5800
05 398 5819
2.19.1 Podružnica Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
05 395 5105
/
2.20 Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica
05 335 8100
05 335 8121
2.20.1 Podružnica Ledine
Cankarjeva ulica 23, 5000 Nova Gorica
05 333 2983
/
2.21 Osnovna šola Miren
Miren 140, 5291 Miren
05 330 2470
05 330 2481
2.21.1 Podružnica Bilje
Bilje 185, 5292 Renče
05 301 1353
/

2.21.2 Podružnica Kostanjevica
Kostanjevica na Krasu 66, 5296 Kostanjevica na Krasu
05 308 0250
/
2.22 Osnovna šola Otlica
Otlica 48, 5270 Ajdovščina
05 364 9531
05 364 9532
2.23 Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva ulica 18a, 5222 Kobarid
05 389 9700
05 389 9706
2.23.1 Podružnica Breginj
Breginj 65, 5223 Breginj
05 384 9805
/

2.23.2 Podružnica Drežnica
Drežnica 16e, 5222 Kobarid
05 384 8500
/

2.23.3 Podružnica Smast
Smast 13, 5222 Kobarid
05 388 5106
/
2.24 Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
Podbrdo 32, 5243 Podbrdo
05 380 8530
05 380 8534
2.25 Osnovna šola Solkan
Šolska ulica 25, 5250 Solkan
05 330 7700
05 300 5514
2.25.1 Podružnica Grgar
Grgar 45, 5251 Grgar
05 307 3014
05 300 5514

2.25.2 Podružnica Trnovo
Trnovo 41, 5252 Trnovo pri Gorici
05 307 1013
05 300 5514
2.26 Osnovna šola Spodnja Idrija
Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija
05 377 4700
05 377 4701
2.26.1 Podružnica Ledine
Ledine 10, 5281 Spodnja Idrija
05 377 9382
05 372 8198
2.27 Osnovna šola Šempas
Šempas 76c, 5261 Šempas
05 307 7100
05 307 7120
2.28 Osnovna šola Šturje Ajdovščina
Bevkova ulica 22, 5270 Ajdovščina
05 365 3800
05 365 3807
2.28.1 Podružnica Budanje
Budanje 24, 5271 Vipava
05 364 5241
/
3.1 Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Šolska ulica 1, 8333 Semič
07 356 5400
07 356 5421
3.1.1 Podružnična šola Štrekljevec
Štrekljevec 2, 8333 Semič
07 356 5423
/
3.2 Osnovna šola Bršljin
Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto
07 338 1400
07 332 4371
3.3 Osnovna šola Brusnice
Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice
07 334 6820, 07 334 6822
07 308 5614
3.4 Osnovna šola Center Novo mesto
Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto
07 371 9000
07 371 9032
3.4.1 Podružnica Mali Slatnik
Mali Slatnik 7, 8000 Novo mesto
07 334 4135
/
3.5 Osnovna šola Dolenjske Toplice
Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice
07 384 5200
07 384 5210
3.6 Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok 101, 1318 Loški Potok
01 836 7010
01 836 7253
3.6.1 Podružnica Podpreska
Podpreska 3, 1319 Draga
01 836 8128
/
3.7 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
Šolska ulica 2, 1310 Ribnica
01 835 0400
01 835 0420
3.7.1 Podružnica Dolenja vas
Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas
01 835 0423
01 835 0420

3.7.2 Podružnica Sušje
Sušje 2, 1310 Ribnica
01 835 0430
01 835 0420
3.8 Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica
01 835 0550
01 835 0560
3.8.1 Podružnica Sv. Gregor
Sv. Gregor 7, 1316 Ortnek
01 836 6324
/
3.9 Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
07 343 4780
07 343 4782
3.10 Osnovna šola Drska
Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto
07 393 5860
07 393 5876
3.11 Osnovna šola Fara
Fara 3, 1336 Vas
01 894 2160, 01 894 8023
01 894 2160
3.11.1 Podružnica Osilnica
Osilnica 11, 1337 Osilnica
01 894 2160
/
3.12 Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51, 8275 Škocjan
07 384 6600
07 384 6622
3.12.1 Podružnica Bučka
Bučka 27, 8276 Bučka
07 384 6630
07 384 6622
3.13 Osnovna šola Grm Novo mesto
Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto
07 393 5900
07 393 5906
3.14 Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš 48, 8343 Dragatuš
07 305 7810
07 305 7811
3.15 Osnovna šola Loka Črnomelj
Kidričeva ulica 18, 8340 Črnomelj
07 620 7101
07 620 7121
3.15.1 Podružnica Adlešiči
Adlešiči 16, 8341 Adlešiči
07 307 0003
/

3.15.2 Podružnica Griblje
Griblje 38, 8332 Gradac
07 306 9488
07 305 2032
3.16 Osnovna šola Metlika
Šolska ulica 7, 8330 Metlika
07 396 1160
07 369 1170
3.16.1 Podružnica Suhor
Dolnji Suhor pri Metliki 2, 8331 Suhor
07 305 0038
07 305 0038
3.17 Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj
07 306 1770
07 305 1781
3.18 Osnovna šola Mirna
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna
07 343 5160
07 343 5170
3.18.1 Podružnica s prilagojenim programom
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna
07 343 5174
/
3.19 Osnovna šola Mokronog
Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog
07 349 8220
07 349 8230
3.19.1 Podružnica Trebelno
Trebelno 43, 8231 Trebelno
07 349 8224
/
3.20 Osnovna šola Ob Rinži Kočevje
Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje
01 895 0040
01 895 0045
3.20.1 Podružnica Kočevska Reka
Kočevska Reka 6, 1338 Kočevska Reka
01 894 0059
01 895 0045

3.20.2 Podružnica Livold
Livold 7, 1330 Kočevje
01 895 2280
01 895 0045
3.21 Osnovna šola Otočec
Šolska cesta 20, 8222 Otočec
07 309 9900
07 309 9902
3.22 Osnovna šola Podzemelj
Podzemelj 11a, 8332 Gradac
07 369 1700
07 369 1710
3.23 Osnovna šola Prevole
Prevole 32, 8362 Hinje
07 388 5290
07 388 5294
3.24 Osnovna šola Stara Cerkev
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev
01 893 8070
01 893 8071
3.24.1 Podružnica Željne
Željne 21, 1330 Kočevje
/
/
3.25 Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi
07 305 5102
07 305 5163
3.26 Osnovna šola Stopiče
Stopiče 37, 8322 Stopiče
07 308 0911
07 308 0913
3.26.1 Podružnica Dolž
Šolska cesta 11, 8000 Novo mesto
07 308 0920
07 308 0913

3.26.2 Podružnica Podgrad
Podgrad 2, 8000 Novo mesto
07 308 0922
07 308 0913
3.27 Osnovna šola Šentjernej
Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
07 337 4910
07 337 4911
3.27.1 Podružnica Orehovica
Orehovica 16, 8310 Šentjernej
07 307 1053
/
3.28 Osnovna šola Šmarjeta
Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice
07 384 4180
07 384 4195
3.29 Osnovna šola Šmihel
Šmihel 2, 8000 Novo mesto
07 393 5100
07 393 5127
3.29.1 Podružnica Birčna vas
Birčna vas 1, 8000 Novo mesto
07 307 9550
07 307 9520
3.30 Osnovna šola Toneta Pavčka
Postaja 1, 8216 Mirna Peč
07 307 8720
07 307 8018
3.31 Osnovna šola Trebnje
Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje
07 348 1870
07 348 1890
3.31.1 Podružnica Dobrnič
Dobrnič 2, 8211 Dobrnič
07 346 5003
07 346 5003

3.31.2 Podružnica Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas 21, 8210 Trebnje
07 304 1318
07 304 1318

3.31.3 Podružnica Šentlovrenc
Šentlovrenc 17, 8212 Velika Loka
07 304 8304
07 304 8304
3.32 Osnovna šola Vavta vas
Vavta vas 1, 8351 Straža
07 308 4524
07 308 4525
3.33 Osnovna šola Veliki Gaber
Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber
07 348 8100
07 348 8103
3.34 Osnovna šola Vinica
Vinica 50, 8344 Vinica
07 364 7100, 07 364 7102
07 364 7103
3.35 Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje
Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje
01 893 8720
01 893 8722
3.36 Osnovna šola Žužemberk
Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk
07 308 7022, 07 388 8026
07 308 7022
3.36.1 Podružnica Ajdovec
Dolnji Ajdovec 15, 8361 Dvor
07 308 7715
/

3.36.2 Podružnica Dvor
Dvor 23d, 8361 Dvor
07 308 8267
/

3.36.3 Podružnica Šmihel
Šmihel pri Žužemebrku 18, 8360 Žužemberk
07 308 7054
/
4.1 Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
02 883 9940
02 883 9959
4.1.1 Podružnična osnovna šola Pameče-Troblje
Pameče 134, 2380 Slovenj Gradec
02 882 1410
02 882 1412
4.2 Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno 78, 2363 Podvelka
02 887 9700
02 887 9715
4.2.1 Podružnica Kapla na Kozjaku
Spodnja Kapla 2, 2362 Kapla
02 887 9719
02 887 9715

4.2.2 Podružnica Lehen na Pohorju
Lehen na Pohorju 49, 2363 Podvelka
02 887 9722
02 887 9715
4.3 Osnovna šola Črna na Koroškem
Center 142, 2393 Črna na Koroškem
02 870 4140
02 870 4150
4.3.1 Podružnica Žerjav
Žerjav 24, 2393 Črna na Koroškem
02 823 9037
/
4.4 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Polje 4, 2391 Prevalje
02 823 4500
02 823 4501
4.4.1 Podružnica Holmec
Dolga Brda 37a, 2391 Prevalje
02 823 1033
/

4.4.2 Podružnica Leše
Leše 30, 2391 Prevalje
02 823 1642
/

4.4.3 Podružnica Šentanel
Šentanel 13, 2391 Prevalje
02 823 1405
/
4.5 Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem
02 821 5453
02 822 0208
4.5.1 Podružnica Kotlje
Kotlje 7, 2394 Kotlje
02 822 2001
02 822 0208
4.6 Osnovna šola Mežica
Partizanska cesta 16, 2392 Mežica
02 621 1800
02 621 1813
4.7 Osnovna šola Mislinja
Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja
02 885 6610, 02 885 6613
02 885 6620
4.7.1 Podružnica Dolič
Srednji Dolič 4, 2382 Mislinja
02 885 6632
/
4.8 Osnovna šola Muta
Šolska ulica 6, 2366 Muta
02 887 9520
02 887 9533
4.8.1 Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom
Gasilska ulica 4, 2366 Muta
02 887 9542
02 887 9533
4.9 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd
02 872 0850
02 872 0862
4.9.1 Podružnica Črneče
Črneče 41, 2370 Dravograd
02 878 3195
/

4.9.2 Podružnica Libeliče
Libeliče 22, 2372 Libeliče
02 878 9715
/

4.9.3 Podružnica Ojstrica
Ojstrica 27, 2370 Dravograd
02 878 3513
/

4.9.4 Podružnica Trbonje
Trbonje 26, 2371 Trbonje
02 878 8551
/
4.10 Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
02 883 1810
02 883 1811
4.10.1 Podružnica Razbor
Zgornji Razbor 8, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
02 885 9022
02 885 9022

4.10.2 Podružnica Šmiklavž
Vodriž 8, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
02 885 8276
/
4.11 Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem
02 620 5270
02 620 5287
4.12 Osnovna šola Radlje ob Dravi
Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi
02 887 9572, 02 887 9574
02 887 9587
4.12.1 Podružnica Remšnik
Remšnik 5, 2363 Podvelka
02 887 2717
/

4.12.2 Podružnica Vuhred
Vuhred 148, 2365 Vuhred
02 887 1501
/
4.13 Osnovna šola Ribnica na Pohorju
Ribnica na Pohorju 29, 2364 Ribnica na Pohorju
02 888 0390
02 888 0392
4.14 Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu 88, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
02 878 6666
02 878 6667
4.15 Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmartno pri Slovenj Gradcu 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
02 882 1910
02 883 0911
4.16 Osnovna šola Vuzenica
Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica
02 879 1230
02 879 1231
4.17 Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj Gradec
02 883 9920
02 883 9939
4.17.1 Podružnica Sele-Vrhe
Sele 1, 2380 Slovenj Gradec
02 884 1384
/
5.1 Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna
05 700 0300
05 700 0314
5.1.1 Podružnica Bukovje
Bukovje 4, 6230 Postojna
05 751 5126
/

5.1.2 Podružnica Planina
Planina 152, 6232 Planina
05 756 5060
/

5.1.3 Podružnica Studeno
Studeno 68, 6230 Postojna
05 751 5270
/
5.2 Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Rozmanova ulica 25b, 6250 Ilirska Bistrica
05 711 0260, 05 711 0270
05 711 0268
5.3 Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica
05 711 0380, 05 711 0388
05 711 0386
5.4 Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu
01 707 1250
01 707 1260
5.4.1 Podružnica Iga vas
Iga vas 1, 1386 Stari trg pri Ložu
01 707 1263
/
5.5 Osnovna šola Jelšane
Jelšane 82, 6254 Jelšane
05 711 8700
05 711 8707
5.6 Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
01 705 1208, 01 705 2510
01 705 2510