Kategorije motornih vozil

 • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
 • Objavljeno: 22.02.2011
 • Zadnja sprememba: 21.12.2018
Motorna vozila se delijo v kategorije glede na različne kriterije: rabo vozila, moč motorja, težo vozila, največje število potnikov poleg voznika, težo priklopnika,... Kandidat, ki želi opraviti vozniški izpit za posamezno kategorijo, mora izpolnjevati določene kriterije, ki so določeni za to kategorijo (starost, vozniške izkušnje,...).

Za vse voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov in blaga, pa je poleg ustreznega vozniškega izpita potrebna še TK - temeljna kvalifikacija.

Kategorije motornih vozil:
 • AM
 • A1
 • A2
 • A
 • B
 • B1
 • BE
 • C
 • CE
 • C1
 • C1E
 • D
 • DE
 • D1
 • D1E
 • F
 • G
Kategorije v sliki
AM
A1
A2
A
B - avto
BE - avto s prikolico
B1 - štirikolesnik
C - tovornjak
CE - tovornjak
C1 - tovornjak
D - bus
D1 - bus
F - traktor
G - motokultivator
Motorna kolesa in kolesa z motorjem
Motorna kolesa in kolesa z motorjem so vozila z dvema, tremi ali štirimi kolesi. Delijo se na štiri kategorije AM, A1, A2 in A glede na največjo moč motorja (AM tudi najvišjo hitrost) in starostno mejo za opravljanje izpita.
AM - kolesa z motorjem
 • kolesa z motorjem, katerih masa ne presega 350kg, s prostornino motorja največ 50ccm in najvišjo hitrostjo 45km/h
 • starostna meja: 15 let
 • pridobljen izpit še za: G
A1 - motorna kolesa do 125ccm
 • motorna vozila z dvemi kolesi s prostornino motorja največ 125ccm, močjo motorja največ 11kW in največjo maso 110kg ter trikolesa z močjo motorja največ 15kW
 • starostna meja: 16 let
 • pridobljen izpit še za: AM in G
A2 - motorna kolesa do 35kW
 • motorna vozila z močjo motorja največ 35kW in maso največ 175kg
 • starostna meja: 18 let
 • pridobljen izpit še za: AM, A1 in G
A - motorna kolesa brez omejitev
 • motorna kolesa, ki presegajo omejitve kategorije A2 ter trikolesniki z močjo motorja nad 15kW
 • starostna meja: 24 let ali 20 let, če ima kandidat 2 leti dovoljenje za A2
 • starostna meja za motorna trikolesa z močjo motorja nad 15 kW: 21 let
 • pridobljen izpit še za: AM, A1, A2 in G
Osebna vozila
Med osebna vozila štejemo avtomobile, kombije, ostala dostavna vozila ter lahka štirikolesna vozila. Delijo se na dve kategoriji: B, B1 ter BE (s priklopnikom).
B - osebna vozila
 • osebna vozila, katerih masa ne presega 3500kg in imajo največ 9 sedežev (8+1)
 • starostna meja: 18 let.
 • pridobljen izpit še za: AM, B1 in G
BE - osebna vozila s priklopnikom
 • osebna vozila B s priklopnikom, katerega največja dovoljena masa presega 750kg ali če skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3500kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo B
B1 - lahka štirikolesna vozila
 • lahka štirikolesna vozila, katerih masa ne presega 400kg, če so namenjena za prevoz potnikov in 550kg, če so namenjena za prevoz tovora
 • starostna meja: 16 let
 • pridobljen izpit še za: AM in G
Tovorna vozila
Tovorna vozila so vsa vozila, namenjena prevozu tovora, z več kot 3500kg in največ 9 sedeži (8+1). Deljio se v kategorije C, CE, C1 in C1E glede na najvišjo dovoljeno maso in maso priklopnika.
C - tovorna vozila
 • tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3500kg (brez omejitve navzgor) z največ 9 sedeži (8+1)
 • starostna meja: 21 let ali 18 let s temeljno kvalifikacijo
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo B
 • pridobljen izpit še za: C1
CE - tovorna vozila s priklopnikom
 • tovorna vozila C s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo C
 • pridobljen izpit še za: ostale *E kategorije
C1 - tovorna vozila do 7500kg
 • tovorna vozila z maso več kot 3500kg in manj kot 7500kg z največ 9 sedeži (8+1)
 • starostna meja: 18 let
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo B
C1E - tovorna vozila do 7500kg s priklopnikom
 • tovorna vozila med 3500kg in 7500kg s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750kg
 • skupna masa vozila in priklopnika ne sme presegati 12000kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo C1
Avtobusi
D - avtobus
 • vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev (navzgor neomejeno)
 • starostna meja: 24 let ali 21 let s temeljno kvalifikacijo
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta ali vozniško dovoljenje C ali D1
 • pridobljen izpit še za: D1
DE - avtobus s priklopnikom
 • vozila kategorije D s priklopnikom, katerega masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo D
D1 - avtobus 16+1
 • vozila za prevoz potnikov, ki imaji poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev in v dolžino ne presegajo 8 metrov
 • starostna meja: 21 let
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje za B 3 leta ali vozniško dovoljenje C ali C1
D1E - avtobus 16+1 s priklopnikom
 • vozila kategorije D1 s priklopnikom, katerega masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo D1
Traktorji in traktorski priklopniki
F kategorija
 • starostna meja: za vozila do 40km/h 16 let, nad 40km/h 18 let
 • kdor že ima izpit za B kategorijo, mora za pridobitev dovoljenja za kategorijo F opraviti le tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki
 • pridobljen izpit še za: G, če izpolnjuje pogoje
Motokultivatorji in delovni stroji
G kategorija
 • starostna meja: za motokultivatorje 15 let, za delovne stroje pa 18 let
TK - temeljna kvalifikacija
Temeljna kvalifacija, ki nadomešča program nacionalne poklicne kvalifikacije, je obvezna za vse voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov in blaga. Pridobi jo lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.

Po opravljenem tečaju in izpitu se v vozniško dovoljenje vpiše koda, ki velja 5 let od dneva opravljenega izpita. Za podaljšanje TK mora vsak opraviti redno usposabljanje po 5 letih v obsegu 35 ur ali vsako leto v obsegu 7 ur.

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane