Maturitetni koledarji - splošna matura - za pretekla leta

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 11.09.2013
  • Zadnja sprememba: 15.09.2020

Splošna matura 2020

Spomladanski rok

15.11.2019 Rok za oddajo predprijave
31.03.2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15.04.2020 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30.04.2020 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
05.05.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
11.05.2020 - 21.05.2020 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
14.05.2020 Glasbeni stavek – izpitna pola A
18.05.2020 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20.05.2020 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21.05.2020 Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnemu delu izpita splošne mature
26.05.2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30.05.2020 Angleščina
01.06.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
02.06.2020 Filozofija, psihologija, sociologija
03.06.2020 Biologija
04.06.2020 Geografija
05.06.2020 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
06.06.2020 Matematika
08.06.2020 Umetnostna zgodovina
09.06.2020 Nemščina, francoščina
10.06.2020 Zgodovina
11.06.2020 Ruščina, latinščina, grščina
12.06.2020 Fizika
15.06.2020 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
16.06.2020 Francoščina, španščina
17.06.2020 Kemija
15.06.2020 - 23.06.2020 Ustni del mature
13.07.2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
16.07.2020 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
17.07.2020 - 29.07.2020 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok

14.07.2020 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2020 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2020 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2020 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2020 Matematika
26.08.2020 - 29.08.2020 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2020 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2020 - 01.09.2020 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2020 - 03.09.2020 Ustni del mature
17.09.2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
21.09.2020 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
23.09.2020 - 30.09.2019 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2020 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2019

Splošna matura 2019

Spomladanski rok

15.11.2018 Rok za oddajo predprijave
30.03.2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
16.04.2019 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29.04.2019 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
09.05.2019 - 23.05.2019 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
14.05.2019 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
16.05.2019 Glasbeni stavek – izpitna pola A
19.05.2019 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25.05.2019 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29.05.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
30.05.2019 Filozofija, psihologija, sociologija
31.05.2019 Biologija
01.06.2019 Angleščina
03.06.2019 Geografija
04.06.2019 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2019 Umetnostna zgodovina
06.06.2019 Nemščina, francoščina
07.06.2019 Zgodovina
08.06.2019 Matematika
10.06.2019 Kemija
11.06.2019 Ruščina, latinščina, grščina
12.06.2019 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2019 Francoščina, španščina
14.06.2019 Fizika
13.06.2019 - 22.06.2019 Ustni del mature
11.07.2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
14.07.2019 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
17.07.2019 - 26.07.2019 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2019 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2019

Jesenski rok

12.07.2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2019 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2019 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2019 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2019 Matematika
27.08.2019 - 29.08.2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
30.08.2019 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2019 - 03.09.2019 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2019 - 04.09.2019 Ustni del mature
17.09.2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.09.2019 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
23.09.2019 - 30.09.2018 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2020 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2019

Splošna matura 2018

Spomladanski rok

15.11.2017 Rok za oddajo predprijave
30.03.2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
17.04.2018 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
29.04.2018 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2018 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
07.05.2018 - 21.05.2018 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
10.05.2018 Glasbeni stavek – izpitna pola A
15.05.2018 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
19.05.2018 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
25.05.2018 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
29.05.2018 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
30.05.2018 Filozofija, psihologija, sociologija
31.05.2018 Biologija
01.06.2018 Geografija
02.06.2018 Angleščina
04.06.2018 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2018 Umetnostna zgodovina
06.06.2018 Nemščina, francoščina
07.06.2018 Zgodovina
08.06.2018 Fizika
09.06.2018 Matematika
11.06.2018 Ruščina, latinščina, grščina
12.06.2018 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2018 Francoščina, španščina
14.06.2018 Kemija
13.06.2018 - 22.06.2018 Ustni del mature
11.07.2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
14.07.2018 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
16.07.2018 - 26.07.2018 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2019 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2018

Jesenski rok

12.07.2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2018 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2018 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2018 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
27.08.2018 Matematika
25.08.2018 - 30.08.2019 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2018 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2018 - 03.09.2018 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2018 - 05.09.2018 Ustni del mature
17.09.2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.09.2018 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
21.09.2018 - 28.09.2017 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2019 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2018

Splošna matura 2017

Spomladanski rok

15.11.2016 Rok za oddajo predprijave
28.03.2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2017 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
27.04.2017 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2017 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
08.05.2017 - 18.05.2017 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
11.05.2017 Glasbeni stavek – izpitna pola A
15.05.2017 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
17.05.2017 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
23.05.2017 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
27.05.2017 Angleščina
29.05.2017 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
30.05.2017 Filozofija, psihologija, sociologija
31.05.2017 Kemija
01.06.2017 Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
02.06.2017 Biologija
03.06.2017 Matematika
05.06.2017 Nemščina, francoščina
06.06.2017 Geografija
07.06.2017 Ruščina, latinščina, grščina
08.06.2017 Zgodovina
09.06.2017 Fizika
10.06.2017 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
12.06.2017 Francoščina, španščina
14.06.2017 - 22.06.2017 Ustni del mature
10.07.2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
13.07.2017 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
14.07.2017 - 27.07.2017 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2018 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2017

Jesenski rok

11.07.2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2017 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2017 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2017 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2017 Matematika
26.08.2017 - 31.08.2017 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2017 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2017 - 01.09.2017 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2017 - 04.09.2017 Ustni del mature
15.09.2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.09.2017 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
21.09.2017 - 28.09.2017 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2018 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2017

Splošna matura 2016

Spomladanski rok

15.11.2015 Rok za oddajo predprijave
29.03.2016 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2016 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
28.04.2016 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2016 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
09.05.2016 - 19.05.2016 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
12.05.2016 Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2016 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
18.05.2016 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
24.05.2016 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
28.05.2016 Angleščina
30.05.2016 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
31.05.2016 Filozofija, psihologija, sociologija
01.06.2016 Kemija
02.06.2016 Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
03.06.2016 Biologija
04.06.2016 Matematika
06.06.2016 Nemščina
07.06.2016 Geografija
08.06.2016 Ruščina, latinščina, grščina
09.06.2016 Zgodovina
10.06.2016 Fizika
11.06.2016 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2016 Francoščina, španščina
15.06.2016 - 22.06.2016 Ustni del mature
11.07.2016 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
14.07.2016 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
15.07.2016 - 27.07.2016 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2017 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2016

Jesenski rok

12.07.2016 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2016 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2016 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2016 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2016 Matematika
26.08.2016 - 31.08.2016 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2016 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2016 - 01.09.2016 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2016 - 02.09.2016 Ustni del mature
16.09.2016 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.09.2016 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
22.09.2016 - 29.09.2016 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2017 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2016

Splošna matura 2015

Spomladanski rok

15.11.2014 Rok za oddajo predprijave
31.03.2015 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
17.04.2015 Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30.04.2015 Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
05.05.2015 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
11.05.2015 - 21.05.2015 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
14.05.2015 Glasbeni stavek – izpitna pola A
18.05.2015 Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20.05.2015 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
26.05.2015 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30.05.2015 Angleščina
01.06.2015 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
02.06.2015 Filozofija, psihologija, sociologija
03.06.2015 Kemija
04.06.2015 Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
05.06.2015 Biologija
06.06.2015 Matematika
08.06.2015 Nemščina
09.06.2015 Geografija
10.06.2015 Ruščina, latinščina, grščina
11.06.2015 Zgodovina
12.06.2015 Fizika
13.06.2015 Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
13.06.2015 Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
15.06.2015 Francoščina, španščina
15.06.2015 - 22.06.2015 Ustni del mature
13.07.2015 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
16.07.2015 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
17.07.2015 - 29.07.2015 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2016 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2015

Jesenski rok

14.07.2015 Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2015 Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2015 Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2015 Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
25.08.2015 Matematika
26.08.2015 - 31.08.2015 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2015 Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2015 - 01.09.2015 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
24.08.2015 - 02.09.2015 Ustni del mature
16.09.2015 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.09.2015 Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
22.09.2015 - 29.09.2015 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2016 Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2015

Splošna matura 2014

Spomladanski rok

15.11.2013 (pet) Rok za oddajo predprijave
01.04.2014 (tor) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2014 (pet) Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
01.05.2014 (čet) Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
06.05.2014 (tor) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
13.05.2014 - 23.05.2014 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
16.05.2014 (pet) Glasbeni stavek – izpitna pola A
19.05.2014 (pon) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
21.05.2014 (sre) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
27.05.2014 (tor) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
31.05.2014 (sob) Angleščina
02.06.2014 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
03.06.2014 (tor) Filozofija, psihologija, sociologija
04.06.2014 (sre) Fizika
05.06.2014 (čet) Umetnostna zgodovina, mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
06.06.2014 (pet) Biologija
07.06.2014 (sob) Matematika
09.06.2014 (pon) Nemščina
10.06.2014 (tor) Geografija
11.06.2014 (sre) Francoščina, španščina
12.06.2014 (čet) Zgodovina
13.06.2014 (pet) Kemija
14.06.2014 (sob) Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
14.06.2014 (sob) Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
16.06.2014 (pon) Ruščina, latinščina, grščina
16.06.2014 - 23.06.2014 Ustni del mature
14.07.2014 (pon) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
17.07.2014 (čet) Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
18.07.2014 - 30.07.2014 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2015 (tor) Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2014

Jesenski rok

15.07.2014 (tor) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2014 (pet) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21.08.2014 (čet) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
25.08.2014 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2014 (tor) Matematika
27.08.2014 - 30.08.2014 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2014 (pon) Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2014 - 02.09.2014 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
25.08.2014 - 03.09.2014 Ustni del mature
15.09.2014 (pet) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.09.2014 (pon) Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
22.09.2014 - 30.09.2014 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2015 (tor) Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2014

Splošna matura 2013

Spomladanski rok

02.04.2013 (tor) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
12.04.2013 (pet) Rok za izvedbo strokovne ekskurzije pri praktičnem delu izpita iz zgodovine in geografije
19.04.2013 (pet) Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
02.05.2013 (čet) Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
06.05.2013 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
13.05.2013 - 23.05.2013 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
16.05.2013 (čet) Glasbeni stavek – izpitna pola A
22.05.2013 (sre) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
28.05.2013 (tor) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
01.06.2013 (sob) Angleščina
01.06.2013 (sob) Ustni del mature
03.06.2013 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
04.06.2013 (tor) Filozofija, psihologija, sociologija
05.06.2013 (sre) Geografija
06.06.2013 (čet) Biologija
07.06.2013 (pet) Umetnostna zgodovina
07.06.2013 (pet) Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
08.06.2013 (sob) Matematika
08.06.2013 (sob) Ustni del mature
10.06.2013 (pon) Nemščina
11.06.2013 (tor) Fizika
12.06.2013 (sre) Francoščina, španščina
13.06.2013 (čet) Zgodovina
14.06.2013 (pet) Kemija
14.06.2013 (pet) Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
15.06.2013 - 22.06.2013 Ustni del mature
15.06.2013 (sob) Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
17.06.2013 (pon) Ruščina, latinščina, grščina
15.07.2013 (pon) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.07.2013 (čet) Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
19.07.2013 - 31.07.2013 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2014 (tor) Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2013

Jesenski rok

16.07.2013 (tor) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
14.08.2013 (sre) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20.08.2013 (tor) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24.08.2013 (sob) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2013 (pon) Matematika
27.08.2013 - 30.08.2013 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
31.08.2013 (sob) Glasbeni stavek – izpitna pola A
31.08.2013 - 03.09.2013 Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
24.08.2013 - 03.09.2013 Ustni del mature
16.09.2013 (pet) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.09.2013 (pon) Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
23.09.2013 - 30.09.2013 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2014 (tor) Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2012

Splošna matura 2012

Predmaturitetni preizkus

10.03.2012 (sob) Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
do 31.03.2012 Predmaturitetni preizkusi iz ostalih predmetov

Spomladanski rok

15.11.2011 (tor) Rok za oddajo predprijave
03.04.2012 (ned) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
20.04.2012 (pet) Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
03.05.2012 (čet) Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2012 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
14.05.2012 - 24.05.2012 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
17.05.2012 (čet) Glasbeni stavek – izpitna pola A
18.05.2012 (pet) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
23.05.2012 (sre) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
29.05.2012 (tor) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
02.06.2012 (sob) Angleščina
02.06.2012 (sob) Ustni del mature
04.06.2012 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
05.06.2012 (tor) Filozofija, psihologija, sociologija
06.06.2012 (sre) Geografija
07.06.2012 (čet) Kemija
08.06.2012 (pet) Zgodovina, umetnostna zgodovina
09.06.2012 (sob) Matematika
09.06.2012 (sob) Ustni del mature
11.06.2012 (pon) Nemščina
12.06.2012 (tor) Fizika
13.06.2012 (sre) Francoščina, španščina
14.06.2012 (čet) Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
14.06.2012 - 15.06.2012 Ustni del mature - možen na nekaterih šolah
16.06.2012 - 23.06.2012 Ustni del mature
15.06.2012 (pet) Biologija
15.06.2012 (pet) Ruščina, latinščina, grščina
16.06.2012 (sob) Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
16.07.2012 (pon) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
19.07.2012 (čet) Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
20.07.2012 - 02.08.2012 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2013 (pon) Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2012

Jesenski rok

17.07.2012 (tor) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2012 (sre) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21.08.2012 (tor) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
25.08.2012 (sob) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
27.08.2012 (pon) Matematika
28.08.2012 - 31.08.2012 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2012 (sob) Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2012 - 03.09.2012 Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
25.08.2012 - 04.09.2012 Ustni del mature
17.09.2012 (pon) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.09.2012 (čet) Rok za pisno zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo
24.09.2012 - 03.10.2012 Vpogledi v izpitno dokumentacijo
14.01.2013 (pon) Rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu za splošno maturo 2012

Splošna matura 2011

Predmaturitetni preizkus

12.03.2011 (sob) Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
do 31.03.2011 Predmaturitetni preizkusi iz ostalih predmetov

Spomladanski rok

15.11.2010 (pon) Rok za oddajo predprijave
31.03.2011 (čet) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
18.04.2011 (pon) Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
30.04.2011 (sob) Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
07.05.2011 (tor) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
19.05.2011 - 19.05.2011 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
12.05.2011 (čet) Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2011 (pon) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
20.05.2011 (pet) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
26.05.2011 (čet) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
30.05.2011 (pon) Angleščina
31.05.2011 (tor) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
01.06.2011 (sre) Filozofija, psihologija, sociologija
02.06.2011 (čet) Kemija
03.06.2011 (pet) Zgodovina, umetnostna zgodovina
04.06.2011 (sob) Matematika
04.06.2011 (sob) Ustni del mature
06.06.2011 (pon) Geografija
07.06.2011 (tor) Biologija
08.06.2011 (sre) Nemščina
09.06.2011 (čet) Fizika
10.06.2011 (pet) Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika
11.06.2011 (sob) Francoščina, španščina
11.06.2011 (sob) Ustni del mature
13.06.2011 (pon) Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
14.06.2011 (tor) Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
15.06.2011 (sre) Ruščina, latinščina, grščina
16.06.2011 - 24.06.2011 Ustni del mature
13.07.2011 (sre) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18.07.2011 - 29.07.2011 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok

14.07.2011 (čet) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2011 (pon) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
17.08.2011 (sre) Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
21.08.2011 (ned) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
22.08.2011 (pon) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
25.08.2011 (čet) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2011 (pet) Matematika
27.08.2011 - 31.08.2011 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2011 (čet) Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2011 - 02.09.2011 Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
25.08.2011 - 03.09.2011 Ustni del mature
16.09.2011 (pet) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
22.09.2011 - 30.09.2011 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Splošna matura 2010

Predmaturitetni preizkus

13.03.2010 (sob) Predmaturitetni preizkus iz tujega jezika
14.03.2010 - 31.03.2010 Predmaturitetni preizkusi iz ostalih predmetov

Spomladanski rok

27.03.2010 (sob) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
19.04.2010 (pon) Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
26.04.2010 (pon) Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode
04.05.2010 (tor) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi del (izpitna pola 1 – esej)
10.05.2010 - 20.05.2010 Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
13.05.2010 (čet) Glasbeni stavek – izpitna pola A
16.05.2010 (ned) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
17.05.2010 (pon) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
22.05.2010 (sob) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
26.05.2010 (sre) Ruščina, latinščina, grščina
27.05.2010 (čet) Francoščina, španščina
28.05.2010 (pet) Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika
29.05.2010 (sob) Angleščina
29.05.2010 (sob) Ustni del mature
31.05.2010 (pon) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - drugi del (izpitna pola 2)
01.06.2010 (tor) Biologija
02.06.2010 (sre) Filozofija, psihologija, sociologija
03.06.2010 (čet) Geografija
04.06.2010 (pet) Kemija
05.06.2010 (sob) Matematika
05.06.2010 (sob) Ustni del mature
07.06.2010 (pon) Zgodovina, umetnostna zgodovina
08.06.2010 (tor) Fizika
09.06.2010 (sre) Nemščina
10.06.2010 (čet) Likovna teorija, glasba, sobdobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališča
11.06.2010 (pet) Italijanščina, drugi jeziki na narodnostno mešanem območju (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri)
12.06.2010 (sob) Ustni del mature
18.06.2010 - 24.06.2010 Ustni del mature
14.07.2010 (sre) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
20.07.2008 - 07.08.2010 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Jesenski rok

15.07.2010 (čet) Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15.08.2010 (ned) Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
17.08.2010 (tor) Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na šoli
21.08.2010 (sob) Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
23.08.2010 (pon) Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita
25.08.2010 (sre) Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina - prvi in drugi del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
26.08.2010 (čet) Matematika
27.08.2010 - 31.08.2010 Tuji jeziki in izbirni predmeti (kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli)
01.09.2010 (sre) Glasbeni stavek – izpitna pola A
01.09.2010 - 02.09.2010 Izpitni nastopi pri glasbi in sobdobnem plesu
25.08.2010 - 03.09.2010 Ustni del mature
17.09.2010 (pet) Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
23.09.2010 - 09.10.2010 Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Oglej si še aktualni koledar splošne mature.

Viri:

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane