3. predmet NPZ v 2022

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 07.09.2022
  • Zadnja sprememba: 07.09.2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo seznam šol in tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje v okviru NPZ.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja na osnovnih šolah z devetletnim programov ob koncu 2. obdobja (na koncu 6. razreda) in ob koncu 3. obdobja (na koncu 9. razreda). Ob koncu 2. obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu 3. obdobja pa je za vse učence obvezno.

Tretji predmet določi MIZŠ

V skladu z Zakonom o osnovni šoli minister izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbere štiri predmete za določitev tretjega predmeta. Ti predmeti so v letošnjem letu: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik.

Vse šole po Sloveniji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa določi tudi šole, kjer se bo preverjalo znanje iz tretjega predmeta na NPZ in za vsako posamično šolo tudi kateri predmet se bo preverjal. Vse šole si lahko ogledate na tej povezavi.

  • © Dijaški.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane