DOBRODOŠLI NA MLADOSTNI, FLEKSIBILNI, DINAMIČNI UNIVERZI NA PRIMORSKEM

 • Objavljeno: 10.02.2024
 • Zadnja sprememba: 20.02.2024
 • sponzorirana objava

UNIVERZA NA PRIMORSKEM IN NJENE ČLANICE

Univerzo na Primorskem (UP) sestavlja šest fakultet, univerzitetna knjižnica, študentski domovi in en raziskovalni inštitut. Fakultete v študijskem letu 2024/2025 predvidoma ponujajo 30 dodiplomskih študijskih programov, 35 magistrskih študijskih programov in 17 doktorskih študijskih programov različnih področij.

Foto: Jaka Ivančič

FAKULTETE UP ponujajo študijske programe s PODROČIJ:

 • UP Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): antropologije, arheologije in kulturne dediščine, geografije, zgodovine, komuniciranja in medijev, slovenščine, italijanščine ter tujih jezikov (angleščina, francoščina, kitajščina).
 • UP Fakulteta za management (UP FM): managementa, prava, ekonomije, financ, trajnosti in politologije.
 • UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): matematike, finančne matematike, računalništva, bioinformatike, biopsihologije, agronomije, in varstvene biologije.
 • UP Pedagoška fakulteta (UP PEF): pedagogike, predšolske vzgoje, razrednega pouka, inkluzivne in socialne pedagogike ter vizualnega oblikovanja.
 • UP Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) trajnostnega turizma, digitalizacije v turizmu, turizma in kulture ter inovacij v turizmu.
 • UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) zdravstvene nege, dietetike, kineziologije, fizioterapije in športne vzgoje.

KAJ JE UP?

Po 20 letih uspešne rasti je UP danes srednje velika, močno mednarodno vpeta in raziskovalno odlična univerza, ki se na nekaterih nišnih področjih uvršča v sam svetovni vrh raziskovalnih dosežkov. Od novembra 2023 tudi polnopravna članica Evropske univerze Transform4Europe (T4EU), kar pomeni, da lahko študenti UP svoj predmetnik dopolnijo s predmeti ostalih 9 univerz članic T4EU širom Evrope.  

Študentom pa so za določeno obdobje omogočene študijske izmenjave, da študirajo ali opravljajo praktično usposabljanje na tujem visokošolskem zavodu v tujini. V okviru programa Erasmus+, UP sodeluje z več kot 250 univerzami in se ponaša z več kot 350 medinstitucionalnimi študijskimi sporazumi.

KAJ JE ŠE UP?

Na UP je vzpostavljen Štipendijski sklad UP, unikum v slovenskem univerzitetnem prostoru, ki nagrajuje in spodbuja najboljše študente, obenem pa pomaga vzpostavljati stike študentov z delodajalci že v času študija in možnosti za takojšnjo zaposlitev po študiju, kar pomagata razvijati tudi Karierni center UP in Alumni klub UP.

Za enotno komunikacijo s študenti UP skrbi aplikacija STUDO, brezplačna za študente UP, in nudi enostaven dostop do vseh ključnih informacij, ki so potrebne za uspešen študij na UP. Kot edina univerza v Sloveniji, UP v aplikaciji študentom nudi tudi digitalno študentsko izkaznico (dID).

Na UP vas čaka razgibano obštudijsko življenje:

 • Uradna rekreacija študentov ŠportUP spodbuja zdravje in dobro počutje tekom študija, z aktivnostmi, ki jih skozi vse leto organizira na različnih lokacijah v Kopru, na voljo pa je tudi fitnes galerija.
 • Skrb za zdravje je nudena tako z Ambulanto UP, ki je odprta za vse študente in pa Psihološko svetovalnico na UP, ki lahko pomaga študentom v stiski.
 • Podporo pri študiju in obštudijskih dejavnostih nudijo tutorji UP, ki organizirajo spoznavna in družabna srečanja ter tutorji učitelji, ki svetujejo individualno in so študentom v pomoč.
 • Za študente so na več lokacijah na Obali vzpostavljeni prostori srečevanja in druženja (MixUP), čitalniški in študijski prostori pa so na voljo v prenovljeni Univerzitetni knjižnici UP, v centru mesta Koper, kjer je za vse knjigoljube na voljo tudi Knjižni klub UP. Vse študente ob pričetku leta pozdravimo na velikem dogodku na prostem – ŠtartUP.
 • Google Developer Club UP skrbi za učenje novih tehničnih spretnosti.
 • Študentski studio za trajnostni razvoj in inovativnost v turizmu UP FTŠ (sTOUdio Turistica) spodbuja sodelovanja študentov na razvojnih projektih s fokusom na analitiki, svetovanju, inoviranju in praktičnem delu v gospodarstvu.
 • ESN Primorska skrbi za vključevanje študentov na Erasmus izmenjavi in študente UP povezuje s klubi na izbranih lokacijah izmenjav.
 • Za vse željne vključevanja v raziskovanje tekom študija so na voljo Študentski projekti tako v delovnem okolju kot tudi raziskovalni.

KAKO DO NAS?

Spoznajte okolje UP in zaposlene ter študente v živo. Vabimo vas, da se nam pridružite na Informativnih dnevih Univerze na Primorskem, v petek, 16. in v soboto, 17. februarja 2024, v živo na fakultetah UP. Organiziran je tudi brezplačni avtobusni prevoz za dijake, v petek, 16. februarja 2024.

Več na upr.si (Informativni dogodki).

Izberi modro. Izberi UP.

Naročnik objave: Univerza na primorskem

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane