Dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov za 2014/2015

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 05.01.2015
  • Zadnja sprememba: 21.12.2018
Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije dijakom višjih letnikov in študentom 1. letnikov višješolskih dodiplomskih študijskih programov, pridobilo jo je več kot 450 dijakov in študentov.

Do nje so upravičeni tisti dijaki višjih letnikov srednješolskega izobraževanja in študenti 1. letnikov višješolskih in dodiplomskih študijskih programov, ki so dosegli vsaj 2,5 točk za izjemne dosežke, ter tudi tisti z manj kot 2,5 točkami za izjemne dosežke, a so izkazali vsaj 30 točk pri zlati maturi ali povprečno oceno vsaj 4,64.

Odločbe o dodelitvi štipendije so vlagateljem že poslane po pošti, prvo štipendijo ter tudi vse štipendije za nazaja, pa lahko pričajujejo do 15. januarja 2015.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane