Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru - SE PREDSTAVI

  • Objavljeno: 15.01.2024
  • Zadnja sprememba: 21.01.2024
  • sponzorirana objava

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. Skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.

Na fakulteti izvajamo kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe. Pri tem dajemo največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov na vseh študijskih stopnjah. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašamo v študijski proces. Študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju uspešno raziskujejo in tako sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Vključujemo se v različne oblike mednarodnega sodelovanja in postajamo mednarodno vse prepoznavnejši.

Tudi študenti sodelujejo v izmenjavah na vrsti evropskih univerz. Imajo vzpostavljen tutorski sistem.  Skupna želja študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je, da zraven študija naredijo tudi kaj koristnega in hkrati zabavnega, kajti študentska leta so ena najlepših v življenju. Študenti so organizirani v društvu Kemik ter v Študentskem svetu FKKT. Vsako leto skupaj pripravijo kostanjev piknik, spoznavni večer, brucovanje, poizpitno zabavo ter meduniverzitetni piknik, ki pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju in krepitvi vezi med študenti ter k odprtemu sodelovanju študentov in profesorjev. V sklopu strokovnih ekskurzij obiskujejo tovarne, ki so povezane s kemijo oz. biokemijo, tudi v tujini. V športnem duhu se udeležujejo športnih tekmovanj na univerzitetnem kot tudi mednarodnem področju. Vsako leto se uspešno predstavljajo na mednarodnih srečanjih študentov: Euroijadi in Tehnologijadi. Študentski svet in društvo za študente pripravljata različna strokovna predavanja, tečaje in humanitarne akcije, Študentski svet pa aktivno sodeluje tudi pri reševanju študentskih vprašanj ter pri izboljšanju kvalitete študijskega procesa.

Študij na FKKT v Mariboru daje študentom široko znanje kemije, kemijskega inženirstva ter načrtovanja procesov in opreme, kar omogoča razvoj novih proizvodov in procesov. Pridobijo lahko znanje o biokemiji in biotehnologiji, nanokemiji in nanotehnologiji, naprednih funkcionalnih materialih, produktih in energiji iz obnovljivih virov in odpadkov, trajnostnih procesih, krožnega gospodarstva, obvladujejo lahko problematiko voda, hrane, zdravil ipd. Diplomanti imajo tudi obsežno znanje ekonomike in računalništva, zato so njihove zaposlitvene možnosti izredno široke tako doma kot v tujini. Poudariti velja, da je v razvitih evropskih državah veliko povpraševanje po visoko izobraženih strokovnjakih s področja kemije in kemijskega inženirstva. Diplomanti vseh stopenj se lahko zaposlijo v številnih industrijskih panogah. Pridobljene kompetence in izboljšane spretnosti komuniciranja jim omogočajo prevzemanje odgovornih funkcij v podjetjih, zaposlujejo pa se lahko tudi v negospodarskih dejavnostih. Sodelujejo pri vodenju podjetij, proizvodnih procesov in različnih projektov. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Naročnik objave: FKKT UM

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane