Informativno: NPK mladinski delavec

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 04.08.2022
  • Zadnja sprememba: 04.08.2022

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) predstavlja potrdilo o usposobljenosti za opravljanje posameznega poklica.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica in priznavanje njihovega znanja.

Veliko znanj in organizacijskih sposobnosti

Kvalifikacija zagotavlja usposobljenost za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih, informiranje mladih, zagovarjanje pravic mladih, načrtovanje in vodenje neformalnih izobraževanja ter nudenje strokovne podpore mladim.

Mladinski delavec mlade spodbuja k participaciji in skupaj z njimi načrtuje in izvaja programe, delavnice in projekte, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti.

Lažje do zaposlitve

S pridobitvijo NPK mladinski delavec lahko mladinski delavec lažje dobi zaposlitev, saj lahko delodajalci pregledajo katere kompetence poseduje oseba in ga zaposlijo kot mladinskega delavca.

Več informacij lahko najdete na strani Mladinskega sveta Slovenije.

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane