Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 19.04.2022
  • Zadnja sprememba: 19.04.2022

Januarja je bil objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne police v šolskem letu 2022/2023 – vloge bo možno oddati sredi junija 2022.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Do konca prijavnega roka še 157 dni

Vlogo za štipendijo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022. Pri tem je pomemben podatek, da bodo vloge oddane pred začetkom roka ali po zaključku roka za prijavo zavržene.

Višina štipendije, ki jo bodo štipendisti mesečno prejeli na račun je 102,40 EUR.

Izbirni postopek

Pogoj za prijavo je, da je kandidat prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  1. višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  2. višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 Več informacij lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane