Lestvica srednjih šol: kaj je vplivalo na tvoj izbor?

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 14.04.2021
  • Zadnja sprememba: 14.04.2021

Prvi razpis za vpis v srednjo šolo je že zaključen, tako je tudi tvoja prva odločitev zagotovo že sprejeta. Kaj vse pa je vplivalo na tvoj izbor srednje šole oz. programa?

V izobraževalnem zavodu Alma Mater Europaea vsako leto pripravijo seznam najbolj uspešnih slovenskih šol. Pri tem pa moraš vedeti, da njihov seznam šole razvršča na podlagi rezultatov mature, kar ne odraža nujno kvalitete šole.

TOP 10 srednjih šol glede na rezultate mature

Vir: Alma Mater

Seznam vseh srednjih šol in pogojev za vpis lahko najdeš v našem iskalniku srednjih šol. Celoten seznam Alma Mater pa najdeš na uradni spletni strani.

Pokazatelji kakovosti šole

Če šolo izbiraš glede na lokacijo ali pa morda glede na to, kam so se vpisali tvoji sošolci iz osnovne šole bi bilo morda smiselno, da dodatno preveriš še kvaliteto šole, ki se je znašla na vrhu tvojega seznama.

Kvaliteta šole je namreč odvisna od številnih dejavnikov. Med osnovo zagotovo spada znanje na klasičnih študijskih področjih (matematika, naravosljovje, branje, ...), pomembne pa so tudi obšolske aktivnosti, športni rezultati, uporaba računalnikov in ostalih naprednih tehnologij, ustrezno razmerje med teorijo in praktičnim reševanjem težav in vzpodbujanje razmišljanja šolarjev.

Kvalitetna šola kot pomemben dejavnik razvija še odnos med učiteljem in otrokom, odnos med učiteljem in starši, vključenost staršev v aktivnosti šole, vključenost šole v lokalno okolje, uspeh šolarjev v nadaljevanju izobraževanja (uspešnost v srednji šoli ali na univerzi), zaposljivost šolarjev, njihove prihodke v nadaljevanju kariere, število učencev na računalnik, proračun šole, ipd.

Vprašanje zate: je bila kvaliteta šole tudi eden od odločilnih dejavnikov tvoje izbire?

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane