Morate za vpis v srednjo šolo opraviti preizkus nadarjenosti?

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 02.03.2023
  • Zadnja sprememba: 02.03.2023

Danes poteče rok za prijavo na opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti.


Nekateri srednješolski programi določajo posebne vpisne pogoje, kot so: opravljen preizkus znanja in nadarjenosti, psihofizične sposobnosti ali izpolnjevanje športnih pogojev. 

Ob prijavi na šolo  morate priložiti dokazila

Dokazila, da izponjujete pogoje morate priložiti že ob prijavo na šolo:

  1. obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal,
  2. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata, potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.

Rok za prijavo: 2. marec!

K preizkusu na šoli, ki ga izvaja, se morate prijaviti najkasneje v roku, določenem z rokovnikom. In ta dan je danes!

Šola bo nato obvestila prijavljene kandidate o datumu in času preizkusa najkasneje deset dni pred iztekom prijavnega roka. Preizkus se namreč opravlja pred začetkom prijavnega roka.

Več informacij lahko najdete na strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane