NPZ je konec!

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 13.05.2022
  • Zadnja sprememba: 13.05.2022

Nacionalno preverjanje znanja se je s preverjanjem znanja tujega jezika zaključilo 10.maja. Sedaj pa le še počakamo rezultate.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se opravlja na osnovnih šolah z devetletnim programov ob koncu 2. obdobja (na koncu 6. razreda) in ob koncu 3. obdobja (na koncu 9. razreda). Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o kvaliteti in nivoju znanju učencev, katere se lahko vgradi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje.

6. ali 9. razred?

Po opravljenem preizkusu je sedaj čas za dosežke. Učenci 6. razredov jih lahko pričakujete 7. junija 2022, učenci 9. razreda pa že teden dni pred tem, 31. maja 2022.

Vpogled v preizkuse znanja

Učenci in njihovi starši imate na dan objave rezultatov NPZ na šoli pravico do vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja iz posameznih predmetov. Učitelji in učenci lahko preverite, ali je preizkus znanja ovrednoten v skladu z navodili za vrednotenje.

Če učenec ali starši ob vpogledu podvomite v vrednotenje dosežka, imate možnost poizvedbe o ustreznosti ovrednotenja nalog glede na navodila za vrednotenje. Ob koncu 2. obdobja se poizvedba izvede na šoli, ob koncu 3. obdobja pa območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer glavni ocenjevalec ali njegov pomočnik preveri ustreznost vrednotenja preizkusa.

Več informacij o cilju, izvedbi in vrednotenju NPZ lahko najdete tule.

Česa si v 2022 najbolj in največ želiš?

Rezultati

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane