Objavljen je razpis za Zoisovo štipendijo

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 11.07.2022
  • Zadnja sprememba: 11.07.2022

Razpis za pridobitev Zoisove štipendije je namenjen tistim, ki se prvič prijavljajo za dodelitev.

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Pogoji za pridobitev

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

• izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati

• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter so povzeti tudi v javnem razpisu.

Višina štipendije

Mesečni prejemek štipendije znaša 128,90€, oziroma 257,80€ za tujino, pri čemer sta možna dodatka za bivanje (v višini 85,93€) in za štipendiste s posebnimi potrebami (v višini 53,71€).

Časa za oddajo še 60 dni

Vlogo lahko oddate do 9.9.2022 oziroma še naslednjih 60 dni. Oddaja vloge je mogoče preko pošte, skupaj z vsemi dokazili. Po novem pa lahko v letošnjem letu vlogo oddate tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

 

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane