Odprte prijave za štipendije za deficitarne poklice

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 15.06.2020
  • Zadnja sprememba: 16.06.2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na spletni strani objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 v okvirni vrednosti 3,5 milijona evrov. Podeljenih bo do 1000 štipendij po 102,40 evra mesečno.

 

Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja za programe: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik steklarstva.

Za izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja v italijanski narodni skupnosti so določeni programi ekonomski tehnik, avtoserviser in predšolska vzgoja.

Za madžarsko narodno skupnost pa so razpisani programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik in ekonomski tehnik.

Vlogo z izpolnjenim obrazcem in fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda je potrebno oddati do vključno 25. 9. 2020. Izpolnjeno vlogo se pošlje preko navadne pošte na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 292. JR ŠDP.«

Če bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Še nekaj pomembnih informacij:

  • Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine,
  • štipendijo bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno štipendijo in vsemi ostalimi, razen s kadrovsko,
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto,
  • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.
Letos bom informativne dneve ...

Rezultati

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane