Razpis: Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 17.05.2023
  • Zadnja sprememba: 11.05.2023

Odhajate na študijski obisk v tujino? Preverite, če ste upravičeni do štipendije.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajate na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. 

Ujemite zadnji vlak

Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2022 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2022 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8. 2023, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 2023.

Višina štipendije

Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške:

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 150,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 3.750,00 EUR za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 100,00 oz. 500,00 evrov. Znesek je odvisen od države v katero odhaja.

Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 9. 2023.

Več informacij in razpisno dokumentacijo lahko najdete na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane