Rok za prenos prijav za vpis v srednje šole

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 24.04.2022
  • Zadnja sprememba: 24.04.2022

Še jutri imate čas za prenos prijave za vpis v srednjo šolo.

Najkasneje do 25. aprila lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesete na drugo srednjo šolo ali program. Zakaj bi to storili? Če menite, da bi s tem lažje zagotovili vpis v srednjo šolo ali pa ste si premislili pri izbiri programa.

Kako poteka izbor kandidatov za sprejem

Celoten postopek in način izbora lahko najdete na tej povezavi, spodaj pa si preberite kratek povzetek:

Za gimnazije

Vsi prijavljeni na posamezni program se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk. Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa preizkus nadarjenosti.

Za programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Kandidate se izbere na podlagi števila točk, pridobljenih iz uspeha pri materinščini in matematiki ter splošni učni uspeh - v 1. 2. in 3. letniku - največ 45 točk - ali uspeha pri materinščini, strokovnem predmetu in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu - največ 15 točk (če predmetnim v vseh letnikih ne vključuje matematike).

Omejitev vpisa

V obeh primerih velja, da se vpis omeji če je prijav za posamezni program več kot je prostih mest. Po izbirnem postopku se lahko neizbrani kandidati in ostali najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta.

Srečno!

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane