Spremembe v osnovni šoli

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 23.02.2024
  • Zadnja sprememba: 23.02.2024

Sprejeta je bila novela zakona o osnovni šoli, ki določa, da se bodo že prvošolčki srečali z tujim jezikom, nacionalno preverjanje znanja (NPZ) pa čaka že otroke v tretjem razredu.

Nacionalno preverjanje znanja

Po dosedanji zakonodaji se je NPZ opravljal ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole.

Novela določa, da bo sedaj NPZ izvedeno tudi za učence 3. razreda. Obenem pa določa tudi, da je uspeh na NPZ-ju v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Tuj jezik že v prvem razredu

Prvošolčke bo poleg prvega srečanja s slovenščino in matematiko, likovno in glasbeno umetnostjo, spoznavanjem okolja in športa, čakalo tudi srečanje z prvim tujim jezikom.

Zaostreno izobraževanje na domu

Za otroke, ki jih starši izobražujejo na domu, bo novela zakona prinesla spremembo v številu predmetnih izpitov, ki jih morajo otroci opraviti.

Novela pa prenavlja tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah in vključevanje otrok priseljencev v obvezni program.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane