Štipendije za deficitarne poklice

  • Avtor: Uredništvo Dijaški.net
  • Objavljeno: 21.07.2023
  • Zadnja sprememba: 13.07.2023

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene tistim dijakom, ki se izobražujete za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Pogoji in merila za pridobitev štipendije

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati tudi druge razpisne pogoje. Merili, ki bosta upoštevani pri izboru kadidatov sta višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole in višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Štipendija mesečno znaša 107,42 EUR.

Oddaja vlog vse do septembra 2023

Zainteresirani dijaki lahko vlogo vložitena naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 337. JR ŠDP« ali elektronsko preko portala Moja eUprava.

Vloge sprejemajo od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije sklada.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane