Študij na Biotehniški fakulteti - vede o življenju ponujajo znanje za reševanje aktualnih vprašanj v družbi

  • Objavljeno: 04.03.2024
  • Zadnja sprememba: 13.03.2024
  • sponzorirana objava

Biotehniška fakulteta je pedagoško raziskovalna ustanova s področja ved o življenju, ki v procesu visokošolskega izobraževanja na vseh treh bolonjskih stopnjah študija ponuja znanje številnih področij, in sicer agronomije, biologije, biotehnologije, gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov, krajinske arhitekture, lesarstva, mikrobiologije, zootehnike ter živilstva in prehrane. Uspehi študentov v slovenskem in mednarodnem prostoru kažejo na pedagoško in raziskovalno odličnost, ki je povezana tudi z izobraževanjem študentov o kariernih poteh, med drugim o poslovnih priložnostih in možnostih financiranja oziroma uresničevanja dobrih poslovnih idej.

Poslanstvo fakultete je ustvarjanje in ohranjanje vrhunskih znanj s področij bioloških in biotehniških ved ter krajinske arhitekture. Prav tako je poslanstvo fakultete posredovanje teh znanj družbi v procesu izobraževanja in raziskovanja, kot tudi prenos znanja in tehnologij v prakso.

Naloga fakultete je vzgojiti kompetentne posameznike za področja ved o življenju, zato so vsi študijski programi na Biotehniški fakulteti tesno povezani s praktičnim delom ter terenskimi in laboratorijskimi vajami. Le vrhunski raziskovalci in strokovnjaki bodo lahko verodostojno iskali odgovore na vprašanja, s katerimi se družba sooča danes, oziroma se bo z njimi srečala v prihodnje.

Biotehniška fakulteta je organizirana na različnih lokacijah v Ljubljani pod Rožnikom in na Rodici pri Domžalah. Raziskovalni centri in poskusna polja fakultete pa so na Krumperku, v Logatcu in na drugih lokacijah po Sloveniji, ki jih odlikuje značilno mirno, zeleno okolje in neposreden stik z naravo.

Na 1. bolonjski stopnji se na fakulteti izvajajo štirje visokošolski študijski programi:

Sočasno se izvaja tudi  devet univerzitetnih študijskih programov:

Raznolikost študijskih programov omogoča izrazito interdisciplinaren pristop ter odlične predavatelje na številnih izbirnih predmetih. Delo v manjših skupinah je še ena prednost, ki jo redno izpostavijo študentje in alumni Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Prehod iz srednje šole na fakulteto za številne posameznike predstavlja velik izziv, zato je na Biotehniški fakulteti organizirano tutorstvo, v okviru katerega študentom, s poudarkom na študentih novincih in tujih študentih, nudijo pomoč študenti višjih letnikov ter učitelji mentorji.

Vedno večja mednarodna vpetost fakultete omogoča študentom, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na več kot 160 tujih univerzah. Preko različnih aktivnosti in delavnic se na fakulteti spodbuja študente, da nova znanja in izkušnje iščejo tudi v okviru mednarodnih izmenjav z namenom študija, raziskovanja in praktičnega usposabljanja.

Te zanima študij ved o življenju, študij na področjih, ki se dotikajo življenj vseh nas?

Vabljen, da se nam pridružiš in spoznaš, katere izzive prihodnosti naslavljajo študijski programi Biotehniške fakultete ter kaj prinaša študij in delo v manjših skupinah, v mirnem in zelenem okolju ter z veliko praktičnega dela!

 

Naročnik objave: BF UL

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane