Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Ladijski strojni tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Ladijski strojni tehnik / Ladijska strojna tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki pridobijo znanja za varno in strokovno upravljanje s strojnim kompleksom na vseh ladjah, ki je osnova za opravljanje službe častnika in upravitelja stroja ali inženirja in projektanta kjerkoli na svetu.

Poleg splošnoizobraževalnih predmetov so tukaj tudi strokovni predmeti: ladijski stroji, tehnično risanje s strojnimi elementi, ladijska elektrika in avtomatika, ladijski parni postroj, tehnologija, pomorstvo, varstvo pri delu in reševanje na morju ter praktični pouk.

Pouk poteka v specializiranih učilnicah, na simulatorjih, v laboratorijih, delavnicah, čolnarni, na različnih plovilih ter na morju. Po končanem tretjem letniku dijaki lahko opravljajo delovno prakso na prekooceanskih ladjah. Šola v času šolanja organizira tudi strokovne ekskurzije v tujino. Največji slovenski ladjar Splošna plovba Portorož redno razpisuje kadrovske štipendije za čas srednješolskega šolanja.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Poklic ladijskega strojnega tehnika je zaradi pomanjkanja pomorščakov, še posebej strojnikov, iskan in cenjen, zato je zaposlitev zagotovljena. Pred zaposlitvijo se opravi enoletna pripravniška doba na ladjah, zatem strokovni izpit, s katerem kandidat postane častnik stroja. Častnik stroja pa se lahko zaposli na različnih ladjah različnih pogonov, hitrosti in moči po vsem svetu. Kasneje lahko postane tudi upravitelj stroja na katerikoli ladji, kar se doseže z dobrim in timskim delom, sodelovanjem, izobraževanjem in vztrajnostjo.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 28 / / / /
2020/21 28 / / / /
2019/20 28 1 Brez omejitve / /
2018/19 28 / Brez omejitve / /
2017/18 28 1 Brez omejitve / /
2016/17 28 0 Brez omejitve / /
2015/16 28 1 Brez omejitve / /
2014/15 28 0 Brez omejitve / /
2013/14 28 1 Brez omejitve 17 /
2011/12 28 0 Brez omejitve / /
2010/11 32 2 Brez omejitve / /
2009/10 28 3 Brez omejitve 28 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane