Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Maturitetni tečaj MT

Vrsta in trajanje : Maturitetni tečaj (1 leto )
Pridobljen naziv: Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se lahko kandidat udeleži splošne mature.

Prvo redno opravljanje maturitetnega tečaja je brezplačno. V šolskem letu rednega izobraževanja vsak udeleženec pridobi status rednega dijaka.

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi.

Opravljen maturitetni tečaj in splošna matura omogočata vpis v višješolske, visokošolske, univerzitetne ter enovite magistrske študijske programe.
Vpisni pogoji
 • Zaključeno srednje poklicno izobraževanje (SPI) ali
 • zaključeno srednje strokovno izobraževanje (SSI) ali
 • zaključeno poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) ali
 • zaključen tretji letnik gimnazije pred več kot enim letom ali
 • zaključen četrti letnik programa Waldorfske gimnazije ali
 • zaključena osnovna šola in opravljen preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in
 • neopravljanje ali neuspešno opravljena splošna matura.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 36 / / / /
2020/21 36 / / / /
2019/20 30 31 Brez omejitve / /
2018/19 30 31 Brez omejitve / /
2017/18 30 / Brez omejitve / /
2016/17 30 29 Brez omejitve / /
2015/16 30 27 / / /
2014/15 30 25 / / /
2013/14 30 44 / / /
2012/13 30 / / / /
2011/12 30 42 / / /
2010/11 60 37 / / /
2009/10 60 41 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane