Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Plovbni tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Plovbni tehnik / Plovbna tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se usposobijo za vodenje vseh vrst ladij po vseh morjih sveta. Je osnova za opravljanje službe častnika krova in kapitana ladje. Poleg splošnoizobraževalnih predmetov so tukaj tudi strokovni predmeti: pomorstvo, navtika, poznavanje blaga, ladijsko zdravstvo, tehnika pomorske službe, meteorologija in oceanografija, ladijski stroji, varstvo pri delu in reševanje na morju ter praktični pouk.

Šolanje poteka v dobro opremljenih učilnicah, na simulatorjih, v laboratorijih, čolnarni, na različnih plovilih (na vesla, jadra in motor) na morju. Po končanem tretjem letniku lahko dijaki opravljajo delovno prakso na prekooceanskih ladjah. V času šolanja so organizirane strokovne ekskurzije v tujino. Največji slovenski ladjar Splošna plovba Portorož tudi redno razpisuje kadrovske štipendije za čas srednješolskega šolanja.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Zaradi pomanjkanja pomorščakov je poklic iskan in cenjen, zato je zaposlitev zagotovljena. Po enoletni pripravniški dobi na ladjah sledi strokovni izpit, s katerim se pridobi naziv častnik krova. Zaposlitev je nato mogoča na raznovrstnih ladjah po vsem svetu: kontejnerskih ladjah, potniških ladjah, na tankerju, jahti, vlačilcu ali raziskovalni ladji. Z vestnim delom, sodelovanjem, izobraževanjem in vztrajnostjo je postati kapitan ladje čisto realen in kmalu dosegljiv cilj.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 28 16 Brez omejitve 15 /
2020/21 28 19 Brez omejitve 8 /
2019/20 28 22 Brez omejitve 5 /
2018/19 28 14 Brez omejitve 11 /
2017/18 28 29 Brez omejitve 2 /
2016/17 28 35 Omejitev, minimum je 96 3 89
2015/16 28 28 Brez omejitve / /
2014/15 28 30 Brez omejitve 1 /
2013/14 28 19 Brez omejitve 6 /
2012/13 28 21 Brez omejitve 5 /
2011/12 28 10 Brez omejitve 15 /
2010/11 28 15 Brez omejitve / /
2009/10 28 16 Brez omejitve 10 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane