Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Predšolska vzgoja SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Vzgojitelj predšolskih otrok / Vzgojiteljica predšolskih otrok

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program nudi strokovno in praktično znanje za načrtovanje, pripravo in evalvacijo dela v vrtcu, vzgojno - izobraževalne dejavnosti in delo s starši.

Dijaki pridobijo:
 • osnovna teoretična in praktična znanje o razvoju otrok in vzgoji,
 • teoretična in praktična znanja o higieni, negi ter zdravstveni vzgoji,
 • znanja o vzgojnih sredstvih, pripomočkih in materialih ter njihovi uporabi in izdelavi,
 • znanja o pripravi na vzgojno-izobraževalno delo v oddelku,
 • znanja o metodah opazovanja in spremljanja otrokovega razvoja in napredka,
 • znanja o komunikaciji z otroki in odraslimi ter
 • zmožnost za kritično analizo lastnih postopkov in samostojno spremljanje in študij strokovne literature.

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, obvezni in izbirni strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih, interesne dejavnosti in odprti kurikul.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Vzgojitelji predšolskih otrok se zaposlujejo v oddelkih I. in II. starostnega obdobja v vrtcu, kulturnih in športnih ustanovah in drugih podjetjih, ki vključujejo delovna mesta za delo s predšolskimi otroki.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 56 62 Omejitev, minimum je 120 6 113
2019/20 56 55 Omejitev, minimum je 113 6 119
2018/19 56 51 Omejitev, minimum je 123 4 118
2017/18 56 51 Brez omejitve 2 /
2016/17 56 68 Omejitev, minimum je 126 5 123
2015/16 56 80 Omejitev, minimum je 126 6 121
2014/15 56 55 Brez omejitve 1 /
2013/14 56 76 Omejitev, minimum je 126 6 /
2012/13 28 52 Omejitev, minimum je 136 2 139
2011/12 28 49 Omejitev, minimum je 137 2 /
2010/11 32 48 Omejitev, minimum je 132 / 129
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane