1. Domov
 2. Srednje šole
 3. Gimnazija Nova Gorica
 4. Umetniška gimnazija – gledališče in film
Gimnazija Nova Gorica

Umetniška gimnazija – gledališče in film GIM

Vrsta in trajanje : Gimnazijski program (4 leta )
Pridobljen naziv: Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Izobraževalni program pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Obenem pa jim omogoči, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov.

Program umetniška gimnazija ponuja štiri smeri:

 • Glasbena smer
 • Plesna smer
 • Likovna smer
 • Smer gledališče in film

Vsaka šola, ki izvaja za program, pa izbere smeri, ki jih bo izvajala.

Navezuje se na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih. Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.

Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti - uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja. Spodbuja pa tudi razvoj osebnosti kot celote.

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo, ki obsega tri obvezne ter dva izbirna predmeta.

Uspešno končan program omogoča vpis v višješolske, visokošolske, univerzitetne ter enovite magistrske študijske programe.

Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje in
 • opravljen preizkus nadarjenosti.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 28 30 Brez omejitve 2 /
2019/20 28 32 Brez omejitve / /
2018/19 28 29 Brez omejitve / /
2017/18 28 22 Brez omejitve 4 /
2016/17 28 18 Brez omejitve 10 /
2015/16 28 27 Brez omejitve 2 /
2014/15 28 17 Brez omejitve 11 /
2013/14 28 20 Brez omejitve 4 /
2012/13 28 14 Brez omejitve 8 /
2011/12 28 20 Brez omejitve 7 /
2010/11 30 30 Brez omejitve / /
2009/10 30 37 Omejitev, minimum je 135 2 111
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Smer gledališče in film

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane