Gimnazija Šiška

Gimnazija (š) GIM

Vrsta in trajanje : Gimnazijski program (4 leta )
Pridobljen naziv: Gimnazijski maturant / Gimnazijska maturantka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program športnega oddelka je namenjen in prilagojen dijakom športnikom. Svoje obveznosti na športnem področju lažje usklajujejo z izobraževanjem, in kljub večim izostankom ne zaostajajo za ostalimi gimnazijci. Obenem pa ima program več ur namenjenih športnim dejavnostim.

Pripravlja jih za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Navezuje se na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih. Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.

Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.

Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti - uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja. Spodbuja pa tudi razvoj osebnosti kot celote.

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo, ki obsega tri obvezne ter dva izbirna predmeta.

Uspešno končan program omogoča vpis v višješolske, visokošolske, univerzitetne ter enovite magistrske študijske programe.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje,
  • opravljen preizkus prishofizičnih sposobnosti in
  • izpolnjevanje posebnih pogojev (športni dosežki).

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2019/20 72 95 Omejitev, minimum je 160 / /
2018/19 72 80 Omejitev, minimum je 162 8 161
2017/18 72 131 Omejitev, minimum je 165 8 162
2016/17 72 130 Omejitev, minimum je 163 8 159
2015/16 72 151 Omejitev, minimum je 162 8 160
2014/15 72 124 Omejitev, minimum je 152 8 151
2013/14 72 111 Omejitev, minimum je 154 8 149
2012/13 72 116 Omejitev, minimum je 155 8 153
2011/12 72 107 Omejitev, minimum je 149 8 147
2010/11 80 123 Omejitev, minimum je 152 / 147
2009/10 80 127 Omejitev, minimum je 157 9 150
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane