Šolski center Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Izvajalec suhomontažne gradnje SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se v času izobraževanja teoretično in praktično usposobijo za zaključna dela v gradbeništvu, ki vključujejo izgradnjo predelnih sten, stropov, tal, strešnih površin ter izolacijo električnih in drugih vodov.

Naučijo se:

 • brati načrte in prenašati dimenzije in višinskihe kote iz načrta na objekt,
 • izmeriti in preračunati količine materialov za postavitev suhomontažnih gradbenih elementov,
 • izbrati materiale za suhomontažne gradbene elemente glede na njhove tehnološke lastnosti,
 • postaviti profile in konstrukcije za suhomontažne gradbene elemente in vgrajevanje izolacijskih materialov,
 • razrezovati in pritrjevati suhomontažnihe obloge in vgrajevati podboje, lopute in druge elemente,
 • izvajati stičenje, bandažiranje in finalno obdelavo suhomontažnih gradbenih elementov,
 • racionalno uporabljati materiale, energijo in čas,
 • upoštevati načela varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja ter
 • izvajati vzdrževalna in sanacijska dela na elementih suhomontažne gradnje.


Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Izvajalci suhomontažne gradnje se zaposlujejo v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb oziroma z izvajanjem zaključnih del v gradbeništvu, možna pa je tudi samozaposlitev.

Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2023/24 26 / / / /
2022/23 26 1 / 5 /
2021/22 26 3 Brez omejitve 24 /
2020/21 26 4 Brez omejitve 6 /
2019/20 26 4 Brez omejitve 23 /
2017/18 26 0 Brez omejitve / /
2016/17 26 0 Brez omejitve / /
2015/16 26 3 Brez omejitve 23 /
2014/15 26 4 Brez omejitve 24 /
2013/14 26 1 Brez omejitve / /
2012/13 13 5 Brez omejitve 8 /
2011/12 26 5 Brez omejitve 5 /
2010/11 26 5 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane