Šolski center Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Tesar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Tesar / Tesarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake usposobi za:

 • uporabo tehnične dokumentacije za opravljanje tesarskih del, prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt,
 • rokovanje z orodji in stroji za obdelavo lesa,
 • izdelavo osnovnih lesnih tesarskih zvez ter uporabo sredstev za spajanje,
 • izdelavo odrov, nosilnih ogrodij, nenosilnih in nosilnih konstrukcij ter ostrešij,
 • vgrajevanje izolacijskih materialov in izvajanje krovskih del,
 • izbiro in uporabo zaščitnih in impregnacijskih sredstev za les,
 • racionalno rabo materialov, energije ter časa,
 • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja ter
 • izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na lesenih konstrukcijah.


Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli ter praktično izobraževanje.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Tesarji se zaposlujejo v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z razrezom in obdelavo lesa ter izdelavo in vgradnjo strešnih konstrukcij in drugih gradbenih elementov. Zaposlitev je mogoča tudi v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov in stavb, možna pa je tudi samozaposlitev.

Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2023/24 26 / / / /
2022/23 26 10 / 5 /
2021/22 26 3 Brez omejitve 24 /
2020/21 26 7 Brez omejitve 6 /
2019/20 26 5 Brez omejitve 23 /
2018/19 26 7 Brez omejitve 5 /
2017/18 26 5 Brez omejitve 10 /
2016/17 26 4 Brez omejitve 22 /
2015/16 26 5 Brez omejitve 23 /
2014/15 26 3 Brez omejitve 24 /
2013/14 26 5 Brez omejitve 22 /
2012/13 13 6 Brez omejitve 5 /
2011/12 26 3 Brez omejitve 5 /
2010/11 26 7 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane