Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Ustvarjalec modnih oblačil SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Ustvarjalec/ustvarjalka modnih oblačil

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je naravnan tako, da dijaki razvijajo sposobnosti in spretnosti za ustvarjanje modnih kolekcij oblačil in modnih dodatkov, jih realizirajo in preizkušajo tudi na modnih pistah. Obenem pa razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo ter razvijejo spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, uspešnega komuniciranja, reševanja problemov in motiviranja delavcev.

Dijaki pridobijo temeljna strokovna in praktična znanja:
 • o tekstilnih materialih, modnem oblikovanju, oblikovanju celostne podobe in načinih izdelave modnih oblačil,
 • o poti od ideje do skice in do kreiranja ter izdelave zanimivega oblačila,
 • o pripravi in konstrukciji krojev za kolekcijo modnih oblačil po lastnih idejah ter
 • o izdelavi ženskih in moških, otroških in modnih oblačil po meri in po lastnih zamislih.

Program je sestavljen iz splošno-izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Ustvarjalci modnih oblačil se zaposlujejo v modnih ateljejih, v obrtnih delavnicah, v trgovskih centrih z možnostjo modnega svetovanja, v konfekcijski, tekstilni industriji, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah, kot samozaposlen in na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo znanja in spretnosti s področja tekstilstva.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 28 10 / / /
2020/21 28 8 Brez omejitve 6 /
2019/20 28 8 Brez omejitve 9 /
2018/19 28 13 Brez omejitve 17 /
2017/18 28 17 Brez omejitve 15 /
2016/17 28 19 Brez omejitve 11 /
2015/16 28 9 Brez omejitve 12 /
2014/15 28 8 Brez omejitve 6 /
2013/14 28 13 Brez omejitve 15 /
2012/13 14 9 Brez omejitve 4 /
2011/12 28 1 Brez omejitve / /
2010/11 28 6 Brez omejitve / /
2009/10 28 2 Brez omejitve 25 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane