Šolski center Novo mesto - Srednja strojna šola

Tehnik mehatronike SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Tehnik mehatronike / Tehnica mehatronike

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prava izbira za tiste dijake, ki jih navdušuje strojništvo, elektrotehnika in računalništvo. Tekom izobraževalnega programa bodo pridobili znanje na področju vzdrževanje, montaže, preverjanja, umerjanja in zagona mehatronskih sistemov in posameznih elementov. 

Sestavljen je iz splošno-izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnga izobraževanja v šoli in pri delodajalcih ter aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin. 

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enegapredmeta splošne mature - petega predmeta. 

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v voisnih pogojih omogočajo. 

Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 28 / / / /
2020/21 28 35 / / /
2019/20 28 32 Brez omejitve / /
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane