Šolski center Nova Gorica - Gimnazija in zdravstvena šola

Bolničar – negovalec SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Bolničar-negovalec / Bolničarka-negovalka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program usposobi dijake za nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi), za pomoč in oskrbo na domu ter za pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev.

Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima, ki skrbi za invalidne osebe, bolne in ljudi, ki niso sposobni več skrbeti sami zase. Nudi jim pomoč pri kopanju in uživanju hrane, čiščenju stanovanja, pri opravljanju nakupov in plačevanju računov, spremlja njihove vitalne znake in skrbi za redno uživanje zdravil.
Bolničar-negovalec se usposobi za:
 • opazovanje oskrbovanca,
 • urejanje ležišča,
 • vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, oblačenju, gibanju in urejanju lege v postelji
 • pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov,
 • pomoč pri hranjenju, izločanju in odvajanju,
 • pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega,
 • prvo pomoč,
 • oskrbo s perilom in obleko ter
 • gospodinjska opravila.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (zdravstvena nega,...), po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Cvetličarji se lahko zaposlijo v splošnih, socialnih in posebnih socialnih varstvenih zavodih, zdravstvenih domovih ter na domovih varovancev.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 26 3 Brez omejitve 21 /
2020/21 26 5 Brez omejitve 21 /
2019/20 26 7 Brez omejitve 18 /
2018/19 26 1 Brez omejitve 26 /
2017/18 26 7 Brez omejitve 20 /
2016/17 26 13 Brez omejitve 10 /
2015/16 26 6 Brez omejitve 16 /
2014/15 26 5 Brez omejitve 20 /
2013/14 26 3 Brez omejitve / /
2012/13 26 4 Brez omejitve / /
2011/12 26 3 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane