Šolski center Nova Gorica - Gimnazija in zdravstvena šola

Zdravstvena nega SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Srednja medicinska sestra / Srednji zdravstvenik

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen tistim, ki imajo čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi in se želijo usposobiti za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov. Je kompetenčno zasnovan in modularno zgrajen. Poudarek je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost in deloma odprti kurikul. Praktično usposabljanje se izvaja v zdravstvenih ustanovah.

Dijaki se naučijo:
 • opazovati in spremljati zdravstveno stanje pacienta oziroma varovanca,
 • opravljati naloge po naročilu nadrejenih,
 • poročati nadrejenim in negovalnemu timu ter dokumentirati podatke,
 • izvajati pomoč pri zadovoljevanju življenjskih potreb pacienta oziroma varovanca,
 • nuditi prvo pomoč in
 • oskrbovati umirajočega in umrlega.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Zdravstveni tehniki se zaposlujejo v ambulantni dejavnosti, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi), zdraviliščih, na reševalnih postajah, kot tudi na domovih oskrbovancev in bolnikov.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 56 36 Brez omejitve 15 /
2020/21 56 52 / / /
2019/20 56 49 Brez omejitve 6 /
2018/19 56 42 Brez omejitve 12 /
2017/18 56 53 Brez omejitve / /
2016/17 56 63 Brez omejitve / /
2015/16 56 49 Brez omejitve 2 /
2014/15 56 58 Brez omejitve / /
2013/14 56 55 Brez omejitve / /
2012/13 56 52 Brez omejitve / /
2011/12 84 46 Brez omejitve 33 /
2010/11 84 65 Brez omejitve / /
2009/10 84 55 Brez omejitve 23 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane