Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Farmacevtski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Farmacevtski tehnik / Farmacevtska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program izobrazi dijake za:

 • izdelavo farmacevtskega izdelka (tekoče, poltrdne in trdne farmacevtske oblike ter izvlečka iz drog) po predpisu v skladu z dobro proizvodno prakso,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo za zdravila brez zdravniškega recepta v lekarni pod nadzorom magistra farmacije in v specializirani prodajalni,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo za rastlinske droge in naravne spojine,
 • izvajanje kvalitativnih, polkvantitativnih in kvantitativnih analiz zdravil in testov stabilnosti zdravil ter
 • vrednotenje delovanja, uporabe in najpogostejših neželenih učinkov zdravil, ki se izdajajo brez recepta.


Sestavljen je iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, interesnih dejavnosti ter odprtega kurikula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Farmacevtski tehniki se zaposlujejo v lekarnah in specializiranih prodajalnah, v galenskih laboratorijih, v farmacevtski industriji, v veledrogerijah, v razvojnih, raziskovalnih in drugih ustanovah.

V farmacevtski industriji in galenskih laboratorijih sodeluje v proizvodnji zdravil. V kontrolno-analitskih laboratorijih izvaja kemijske, fizikalne in mikrobiološke analize, ki zagotavljajo kakovost zdravil. V veledrogerijah sodeluje pri oskrbi lekarn, specializiranih prodajaln in zdravstvenih zavodov z zdravili. V javnih, zasebnih in bolnišničnih lekarnah ter specializiranih prodajalnah obiskovalcem svetuje zdrav način življenja in pravilno uporabo zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za nego. Zaposli se lahko tudi v sorodnih poklicih, npr. v kemični ali kozmetični industriji.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 34 / / /
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane